Denklem Kurma Konu Anlatımı, Örnekler, Denklem Soruları ve Çözümleri

0
Advertisement

Denklem nasıl kurulur? Denklem kurma problemleri, soru ve çözümleri, denklem kurma konu anlatımı, denklem kurmayı örneklerle açıklaması..

Denklem Kurma Konu Anlatımı

Denklem Kurma

Sözel bir ifade ile verilen problem durumunu çözmenin en kolay yolu sözel ifadeyi, matematiksel ifadeye çevirmektir.

Bunun için;

  • • Bir sayının 3 katı ⇒ 3 . x
  • • Bir sayının 7 katı ⇒ 7 . x
  • • Bir sayının 2 fazlası ⇒ x + 2
  • • Bir sayının 5 katının 3 fazlası ⇒ 5 . x + 3
  • • Bir sayının 4 fazlasının 2 katı ⇒ (x + 4). 2
  • • Bir sayının \displaystyle \frac{1}{5} i ⇒ \displaystyle x.\frac{1}{5}=\frac{x}{5}
  • • Bir sayının \displaystyle \frac{4}{3} ünün 6 fazlası ⇒ \displaystyle x.\frac{4}{3}+6
  • • Bir sayının \displaystyle \frac{5}{6} inin 2 fazlasının 3 katı ⇒ \displaystyle \left( x.\frac{5}{6}+2 \right).3

Şeklinde matematiksel ifadeler oluşturulur. Bu ifadeler bir değere eşitlenirse denklem kurulmuş olur.

• Bir sayının 3 katı 9 a eşittir.⇒ 3x = 9

Advertisement

Örnek:

Bir sayının 5 fazlası 8 e eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır?
Bir sayının 5 fazlası ⇒ x + 5
Bir sayının 5 fazlası 8 e eşit ⇒ x + 5 = 8
Elde edilen denklemde çözüm yapıldığında

x + 5 = 8
x = 8 – 5
x = 3 olarak bulunur.

Örnek:

Bir sayının 6 katı 24 e eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır?
Bir sayının 6 katı ⇒ x . 6 Bir sayının 6 katı
24 e eşit ⇒ 6x = 24
Elde edilen denklemde çözüm yapıldığında
6x = 24
x = 4 olarak bulunur.

Örnek:

Bir sayının 9 fazlasının 3 katı 21 e eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır?
Bir sayının 9 fazlası ⇒ x + 9
Bir sayının 9 fazlasının 3 katı ⇒ (x + 9). 3
Bir sayının 9 fazlasının 3 katı 21 e eşit ⇒ 3(x + 9) = 21

Elde edilen denklemde çözüm yapıldığında
3(x + 9) = 21
3x + 27 = 21
3x = 21 — 27
3x = -6
3x =-6
x = -2 olarak bulunur.

Örnek:

Bir sayının 5 katının 8 eksiği 22 ye eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır?
Bir sayının 5 katı ⇒  x . 5
Bir sayının 5 katının 8 eksiği ⇒ 5x – 8
Bir sayının 5 katının 8 eksiği 22 ye eşit ⇒ 5x – 8 = 22
Elde edilen denklemde çözüm yapıldığında

Advertisement

5x – 8 = 22
5x = 22 + 8
5x = 30
x = 6

Örnek:

Bir sayının 4 fazlasının 5 katı 25 olduğuna göre bu sayı kaçtır?
Bir sayının 4 fazlası ⇒ x + 4
Bir sayının 4 fazlasının 5 katı ⇒ 5 . (x + 4)
Bir sayının 4 fazlasının 5 katı 25 e eşit ⇒ 5 . (x + 4) = 25
Elde edilen denklemde çözüm yapıldığında

5 . (x + 4) = 25
x + 4 = 5
x = 5 – 4
x = 1 olarak bulunur.

Örnek:

Bir sayının \displaystyle \frac{2}{3} si 4 e eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır?
Bir sayının \displaystyle \frac{2}{3} sı ⇒ x.\displaystyle \frac{2}{3}
Bir sayının \displaystyle \frac{2}{3} si 4 e eşit ⇒ \displaystyle \frac{2x}{3}=4
Elde edilen denklemde çözüm yapıldığında,

\displaystyle \frac{2x}{3}=4
2x = 3 . 4
2x = 12
x = 6 olarak bulunur.

Örnek:

Bir sayının \displaystyle \frac{5}{2} sinin 6 fazlası 31 e eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır?
Bir sayının \displaystyle \frac{5}{2} ı ⇒ x . \displaystyle \frac{5}{2}
Bir sayının \displaystyle \frac{5}{2} inin 6 fazlası ⇒ \displaystyle \frac{5x}{2}+6
Bir sayının \displaystyle \frac{5}{2} sinin 6 fazlası 31 e eşit⇒ \displaystyle \frac{5x}{2}+6=31
Elde edilen denklemde çözüm yapıldığında

\displaystyle \frac{5x}{2}+6=31
\displaystyle \frac{5x}{2}=31-6
5x = 2.25
5x = 50
x = 10 olarak bulunur.


Leave A Reply