Deprem Kuşakları Dereceleri Yerleri ve Haritaları (Türkiye ve Dünya’daki)

0

Türkiye ve Dünyadaki deprem kuşakları, deprem kuşaklarının dereceleri, Türkiye deprem kuşağı haritası, Dünya Deprem Kuşağı haritası, Deprem kuşakları üzerindeki ülkeler.

Dünya Deprem Haritası

Advertisement

Dünyadaki en yoğun deprem kuşakları şöyledir:

1. Pasifik Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’i gerçekleşir. Bu bölge Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alır.

2. Alp-Himalaya Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşir. Endonezya’dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu’na ulaşır.

3. Atlantik Bölgesi: Bu kuşak ise Atlas Okyanusu sırtı boyunca uzanır. Alp-Himalaya kıvrım kuşağında bulunan Anadolu’nun büyük bir bölümü ikinci derece deprem kuşağında yer alır. Bu durum Anadolu’nun jeolojik gelişimini henüz tamamlamadığını gösterir. Türkiye’deki deprem kuşakları 5 grupta toplanır :

Deprem HaritasıDeprem kuşakları dereceleri

1. Dereceden Deprem Kuşağı : Tektonik çukurluklar ve aktif kırık hatları yakınındaki alanlardır. Burada meydana gelen depremler büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olur.

Advertisement

2. Dereceden Deprem Kuşağı : Depremlerin birinci derece deprem kuşağındakine oranla daha az zarar verdiği alanlardır.

3. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların az zararla geçtiği alanlardır.

4. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların çok az zararla ya da zararsız geçtiği alanlardır.

5. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların çok az olduğu ya da hiç hissedilmediği alanlardır.

Deprem Bölgeleri

Türkiye’de durum ne?

Türkiye’de başta Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı olmak üzere birçok fay vardır. Dolayısıyla Türkiye deprem olma olasılığı yüksek bir ülkedir. Son yirmi yılda Türkiye’de büyük depremler olmuştur: 1 995 Dinar Depremi, 1 999 İzmit ve Düzce depremleri ve 2011 Van Depremi bunların en çok zarar verenleri olmuştur.

Advertisement

Türkiye niye bir deprem ülkesi?

Türkiye’deki fayların bu kadar aktif olmasının nedeni daha önce bahsettiğimiz tektonik levha hareketleridir. Arabistan levhası (komşularımız Suriye ve Irak işte bu levhanın üzerindedir) yılda neredeyse 3 cm hızla kuzeye doğru hareket etmektedir. Bu nedenle Doğu Anadolu sürekli sıkışmakta ve yükselmektedir (Türkiye’nin en yüksek dağlık bölgesinin Doğu Anadolu Bölgesi olmasının nedeni budur). Yılda 3 cm size çok yavaş gelebilir ama gelin biraz hesap yapalım. Bu, 100 yılda 3 metre eder. 2011 Van Depremi de işte bu sıkışma nedeniyle olmuştur. Bu sıkışmanın etkisi ve Ege Denizi’nin kuzeydoğu-güneybatı yönünde geriliyor olması nedeniyle Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yılda 2 cm’nin üzerinde hareket olmaktadır. Bu ne demektir peki? Kuzey Anadolu Fayı’nın bir kuzeyine, bir de güneyine, birbirlerine çok yakın olan ve birbirlerine bakan iki heykel diksek, 1000 yıl sonra bu iki heykel artık birbirlerinin karşısında olmayacak, güneydeki heykel yaklaşık 20 metre batıya kaymış olacaktır!


Leave A Reply