Dere Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Dere ne anlama gelir? Dere kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu
“Bu ensiz tahta köprü altında ince dere.” – E. B. Koryürek
2. İki dağ arasındaki uzun çukur
3. Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol
“elden çıkarmak istemediğimiz şeyleri tehlikeye açık durumlardan uzak tutmalıyız” anlamında kullanılan bir söz
“bir yöntemden başka bir yönteme geçiş tehlikeli bir durum veya zamanda yapılmamalıdır” anlamında kullanılan bir söz
gerektiğinden çok önce veya henüz ortada hiçbir şey yokken hazırlanmaya kalkışmak
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsuyun yatağı
İnişli çıkışlı
“Dere tepe dolaşmak. Dere tepe aşmak.”
Maydanozgillerden, ince yapraklı, bazı yemeklere konulan güzel kokulu bir bitki (Anethum)
1. Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse, kont
2. Zorba
“Sende bir Şarklı derebeyi ruhunun saklı olmasından korkar.” – P. Safa
Suyu olmayan dere

Leave A Reply