Derece Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Derece ne anlama gelir? Derece kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
“Hukuk tahsilini Paris’te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı.” – Ö. Seyfettin
2. Denli, kadar
“Beyoğlu’nda bu derece itibar görmemişti.” – E. E. Talu
3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri
“Sıcakölçerin dereceleri.”
4. Sıcaklıkölçer
“Hastaların ateşini ölçen aletle, dereceyle ancak asker ocağında karşılaşabilirdi.” – N. Hikmet
5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim
6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi
“Dik açılar doksan derecedir.”
7. Başarı gösterme
başarı göstererek ödül kazanmak
yarışma, sınav vb.nde üst sıralarda yer almak
1. Farklı farklı, değişik
“Böyle kabul etmeyenin sürgünden ipe kadar derece derece ağır cezaları vardır.” – F. R. Atay
2. Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
“Her yerde bize derece derece verilen kanaat, burada biraz daha tahkim edilmiş oldu.” – H. S. Tanrıöver
ir maddenin akışkan durumdan katı duruma geçtiği derece
Demir çelik işletmelerinde kütük demirin şekillendirilmesi veya haddelenmesi için en uygun ısı ve nem oranı
Kavramların “gibi, kadar” edatları ile karşılaştırılıp eşit ölçüde gösterilmesi
“Ahmet kadar Ali de çalıştı. Uçak yıldırım gibi gidiyor.”
Aşırı ölçüde
“İfrat derecede nazik, sıkılgan, çocuk tavırlı bir adamdı.” – R. N. Güntekin
Daha, çok, fazla, ziyade vb. kelimelerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi
“Ondan daha güzel çocuk görmedim. Bu iş senden fazla beni üzüyor.”
En, çok zarflarıyla sıfat veya başka zarfların nitelik ve nicelik bakımından kazandıkları en üstün anlam
“En güzel çocuk sendin. Bu konuda söylenecek çok söz var.”
1. Akrabalık ilişkisi içindeki sıra
2. Sosyal grup içinde kişileri bir merkez etrafında toplama, kohezyon
Bir plastiğin makromolekülünü hazırlamak için gerekli olan molekül sayısı

Leave A Reply