Dericiliğin Tarihçesi

0
Advertisement

Dericilik nedir? Dericilik sektörü ne zaman ortaya çıktı, deriden ilk eşya yapılışı, tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi.

dericilikDERİCİLİK; hayvanların yüzülmüş derisini işleyerek çeşitli eşyaların yapılışında kullanılabilecek hale getirme işidir. Dericiliğin çok eski bir tarihi vardır. İnsanların bildiği en eski sanatlardandır. Tarihin en eski devirlerinden beri insanlar öldürdükleri hayvanların derilerini yüzüp bunları ayakkabı, elbise, silah, yelken vs. gibi türlü işlerde kullanmaya çalışmışlardır.

İlk insanlar yüzdükleri deriyi yağlayarak uzun zaman bozulmadan saklamanın çaresini bulmuşlardı. Sümerler, Asurlular, Hititliler dericiliği biliyorlardı. Eski Yunanlılar ve Romalılar tapınaklarının kapılarına perde olarak deri parçaları takmışlardı. I. yüzyıl Roma tarihçilerinden Pilinius Yunanistan’daki Beothia’lı Tikhus adında bir sanatkârı dericiliğin mucidi olarak göstermektedir. Bazı kaynaklara göre de dericilikle ilk uğraşan Çinli Şin-Tang adında biridir.

Eski Türklerde de deriden hurçlar, sandıklar, kapı perdeleri yapılıyordu. Ayrıca, bu derilerin üzerine boyayla nakışlar işlenirdi. Ortaçağ’da Avrupa derebeylerinin şatolarında da deriden kapı perdeleri vardı. En güzel deri işleri Türkler’de, Araplar’da, ispanya’da ve Venedik’te yapılırdı. Deriler üzerine ateşte kızdırılmış demirlerle süsler, şekiller yapılır, üzerleri boyanır, yaldızlanırdı.

Kâğıt bilinmezden önce kitaplar elle teker teker ceylân derileri üzerine yazılır, sonra ciltlenirdi. Ciltçilikte de deri önemli bir yer tutar. Holândalılar, İspanyollar da dericilikte çok ileri gitmişlerdi. İspanyollar dericiliği Araplar’dan öğrnemişlerdi. Bilhassa Kurtuba (bugünkü Cordoba) da deri sanayii çok gelişmişti.

O sıralarda Anadolu’nun hemen her köşe sinde dericilik yapılmaktaydı. İmparatorluk ordusundaki koşum ve eyer takımları tamamen yerli deri sanayii ile karşılandığı gibi bu derilerin bir kısmı da Fransa’ya satılırdı

Advertisement

Fransız İhtilâli’nden sonra Fransızlar da memleketlerinde deri sanayiini kurmak üze re harekete geçtiler. Filip adında bir Osmanlı vatandaşı, 100 İngiliz altını ve bir altın madalya karşılığında, bu konudaki bilgileri Fransızlar’a sattı.

Memleketimizde modern deri sanayii 2. Mahmut zamanında, İstanbul’da Beykoz Deresi yanındaki tabakhaneyle başlar. Ordunun ayakkabı ihtiyacını karşılamak üzere «Tabakhane ve Klivrehane-i Amire» adıyla bu ilk tabakhane bir devlet teşekkülü olarak kuruldu. 1912’de fabrika günde 4000 çift asker postalı yapabilecek ölçüde geliştirildi. Bu fabrika yapımı olan ayakkabılar Kurtuluş Savaşı’nda ordunun ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamıştır.


Leave A Reply