Derne Savaşı Hakkında Bilgi

0

Derne Savaşı ne zaman ve kimler arasında gerçekleşmiştir? Derne Savaşı tarihi, sebep ve sonuçları hakkında bilgi.

Derne Savaşı; 1911-1912’de Bingazi Sancağı’nın kaza merkezlerinden Derne’yi almak isteyen İtalyanlar ile Osmanlıların yaptıkları savaştır. 23 Eylül 1911’de İtalya Hükümeti, İstanbul Hükümeti’ne bir nota vererek, Osmanlıların bölgeye vapurla asker ve cephane yolladıklarını, bu nedenle Trablusgarp ve Bingazi’de yaşayan İtalyan uyrukluların buradan 24 saat içinde ayrılacaklarını bildirdi. Bu notadan beş gün sonra (28 Eylül) verilen ültimatomda ise İtalyanlar Bingazi ve Trablusgarp’ ın boşaltılarak kendilerine teslim edilmesini istedi. İtalya 29 Eylülde Osmanlı Devleti’ne savaş açtığını bir notayla duyurdu. 1 Ekim 1911’de İtalyan Donanması Trablusgarp kıyılarını abluka altına aldı. 4 Ekimde kısa bir direnişten sonra 1.700 kişilik bir İtalyan birliği kente girerek Trablusgarp’ı aldı. İtalyan Donanması’nın Derne’ye yaptığı ilk saldırı başarıya ulaşamadıysa da 18 Ekim 1911’deki ikinci saldırı sonucu Derne düştü. Osmanlı kuvvetleri geriye çekilerek direnişe geçtiler.

Bu arada İstanbul’dan birçok gönüllü Osmanlı subay ve askeri çarpışmak için bölgeye gelmişlerdi. Bunlar arasında Mustafa Kemal (Atatürk) ve Enver Paşa da vardı. Mustafa Kemal, 18 Aralık 1911’de Derne, Bingazi ve Tobruk bölgesinde Şark Gönüllüleri Komutanlığı’na getirildi, 11 Mart 1912′ de ise Derne Komutanlığı’na atandı. Balkan Savaşları başlayıncaya kadar (8 Ekim 1912) Derne ve öteki bölgelerde gönüllü Osmanlı birlikleri İtalyanlara karşı başarılı savunma savaşları yaptılar.


Leave A Reply