Derviş Ne Demek?

0

Derviş nedir? Derviş ne demek? Derviş ile ilgili olarak kısaca bilgilerin veridliği ve Derviş ile ilgili olarak atasözlerinin yer aldığı sayfamız.

DervişTarikat mensuplarına «derviş» denir. Farsça olan «derviş» kelimesi «yoksul», hattâ «dilenci» anlamına gelir. Sonraları bu kelime her hangi bir tarikata mensup olanlar için kullanılmaya başlandı. Çünkü tarikat mensuplarının çoğu fakir kimselerdi. İçlerinde nefsinin gururunu kırmak için bu şekilde hareket edenler de vardı. Bu arada dilenirken halkı avlamak için kendine derviş süsü veren açıkgözler de çıkıyordu. Hakiki derviş kanaatkardı, aç kaldığı halde kimseden bir şey istemeye razı olmazdı. Bir mevlevi dervişi, tarikatı gereğince, üç gün aç kalmayınca, bir lokma ekmek isteğinde bulunmazdı.

Advertisement

«Derviş» kelimesi tasavvuf deyimleri arasında «kapı eşiği» anlamına da gelir. Buna göre, derviş olanın eşik gibi ayaklar altında çiğnense de buna katlanması gerekir. Bundan dolayı, dervişler, kapılardan girip çıkarken eşiğe basmazlar.

Cumhuriyet devrinde, 1925’te bir kanunla tekkeler, zaviyeler kapatıldı, tarikatlar kaldırıldı; âyin yapmak yasak edildi. Böylece, dervişler de Türkiye’de ortadan kalktı.

DERVİŞ İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

• Derviş olan dilriş olur,

Advertisement

• Gâvurun tembeli keşiş, Müslümanın tembeli derviş.

• Derviş -şeyhine baba himmet demiş, şeyhi de oğul hizmet demiş.

• Dervişin fikri ne ise zikri de odur.

• Sadi dervişi gibi dondu kaldı.

• Derviş tekkede, hacı Mekkede.

• Tekkeyi bekleyen derviş, çorbayı içmiş.

Advertisement


Leave A Reply