Deve İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Deve Geçen

1
Advertisement

İçinde deve kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Deve hakkında atasözleri.

Deve İle İlgili Atasözleri

Deve İle İlgili Atasözleri

 • *** bir tutam ot deveye hendek atlatır
  ufak bir para veya iyilik insana güç işler yaptırır.
 • *** cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur)
  ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.
 • *** çıngıraklı deve kaybolmaz
  nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz.
 • *** çuvaldız yurdusu (gözü) kadar yerden deve denli soğuk girer
  1) soğuk küçücük bir delikten bile girebilir ve rahatsızlık verebilir; 2) bazı küçük olaylar büyük olaylara yol açabilir.
 • *** deve bir akçeye, deve bin akçeye
  çok ucuza alınmayan bir şey gerekli olduğunda çok pahalıya alınabilir.
 • *** deve boynuz ararken kulaktan olmuş
  elindekiyle yetinmeyip daha çoğunu arayan, elindekinden de olur.
 • *** deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder
  insan görünüşte büyük olmakla akıl büyük olmaz, bir akıllı birçok az akıllıyı arkasından sürükler.
 • *** deve deve yerine çöker
  yitirilen değerli kimsenin, elden çıkan değerli şeyin yeri boş kalmaz.
 • *** deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz
  gerekli niteliklerden yoksun olan kişi, biçimsel işler yapmakla kişiliğine değer kazandıramaz.
 • *** deve yerine deve çöker
  değerli bir kimseden boşalacak yeri ancak o değerde olan başka bir kimse doldurabilir.
 • *** deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı
  yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.
 • *** deveci ile konuşan kapısını büyük açar
  yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.
 • *** deveden büyük fil var
  herhangi bir konuda söz sahibi olanlardan daha büyük, daha yetkili biri mutlaka vardır.
 • *** devenin derisi eşeğe yük olur
  zengin ne kadar fakir düşse de yoksula göre yine varlıklıdır.
 • *** deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez
  herkesin gözü önündeki bir olayı şöyle böyle yorumlarla gizlemeye çalışmak boşunadır.
 • *** deveye burç gerek olursa boynunu uzatır
  kişi kendisine gerek olan şeyi elde etmek için yorgunluğa katlanmalıdır.
 • *** deveye “inişi mi seversin, yokuşu mu?” demişler; “düz yere mi (düze kıran mı) girdi?” demiş
  bir işin kolay yapılabilmesi için bir yol varken zor yolu seçmek doğru olmaz.
 • *** deveyi yardan uçuran bir tutam ottur
  gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar.
*** esrik devenin çulu eğri gerek
kişi, durumuna uygun davranmalıdır.
 • *** onmadık (talihsiz) hacıyı deve üstünde (Arafat’ta) yılan sokar
  amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.
 • *** ölüm bir kara devedir ki herkesin kapısına çöker
  her eve gelin girmeyebilir ama ölüm kesinlikle girer.
 • *** şahin ile deve avlanmaz
  küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla, büyük şeyler elde edilemez.
 • *** talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar
  amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.
 • *** ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli
  buranın şartlarına uymalı veya buradan ayrılmalı.
 • *** ya deve ya deveci (deve üstündeki hacı)
  ilerisi için verdiğim sözden korkmuyorum, o zamana kadar şartlar değişebilir.
 • *** yularsız deve yedilmez
  kurallara bağlı olmayan kişi istenildiği gibi yönetilemez.
Çıngıraklı Deve Kaybolmaz:

ANAFİKİR : Sesini her yerden duyuranlar asla unutulmazlar.

Çoğu insan bazı değerlerin yakınında olduğu zaman ancak farkına varır. Yakınında olmayan değerleri de, çevrelerine yaydıkları seslerden, çıkardıkları yankılardan tanıyabilir. Bu nedenle bir değeri olduğuna inananlar mutlaka değerlerini ortaya koymalıdırlar. Değerlerinin anlaşılması için hiçbir şeyden kaçınmamalıdırlar. Sessiz kalırlarsa, gözden biraz da uzaktalarsa tanınmaları, bilinmeleri mümkün olmaz. Değerlerini gösterememenin acısını içlerinde taşıyarak yaşamlarını sürdürürler. Oysa kendilerini tanıtabilirlerse, sonsuza kadar yaşar giderler.

Cahile Laf Anlatmak Deveye Hendek Atlatmaktan Güçtür:

ANAFİKİR : Bilgisiz kişilerle anlaşmak zordur.

İnsanların söylenen sözleri anlamaları, olayları kavramaları aldıkları bilgi, edindikleri deney ve görgülere bağlıdır. Yeterli bilgiden yoksun olan kişiler, bilgili bir kişinin sözlerini anlamakta güçlük çekerler. Onlara söz söylemeden önce bilgi derecelerini bilmekte yarar vardır. Yoksa anlatmak istediğimizi anlatamaz, beklediğimizi onlardan alamayız. Oysa bilgili kişilere bir şeyi uzun uzadıya açıklamaya gerek yoktur. Onlar bizim söylediğimiz bir sözün ardından hangi sözün geleceğini hemen anlarlar.

Advertisement

1 Yorum

Reply To Anonim Cancel Reply