Deve İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Deve Geçen

0
Advertisement

İçinde deve kelimesi geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Deve hakkında atasözleri.

Deve İle İlgili Atasözleri

Deve İle İlgili Atasözleri

*** bir tutam ot deveye hendek atlatır
ufak bir para veya iyilik insana güç işler yaptırır.

*** cahile söz (laf) anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur)
ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir.

*** çıngıraklı deve kaybolmaz
nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz.

Advertisement

*** çuvaldız yurdusu (gözü) kadar yerden deve denli soğuk girer
1) soğuk küçücük bir delikten bile girebilir ve rahatsızlık verebilir; 2) bazı küçük olaylar büyük olaylara yol açabilir.

*** deve bir akçeye, deve bin akçeye
çok ucuza alınmayan bir şey gerekli olduğunda çok pahalıya alınabilir.

*** deve boynuz ararken kulaktan olmuş
elindekiyle yetinmeyip daha çoğunu arayan, elindekinden de olur.

*** deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder
insan görünüşte büyük olmakla akıl büyük olmaz, bir akıllı birçok az akıllıyı arkasından sürükler.

Advertisement

*** deve deve yerine çöker
yitirilen değerli kimsenin, elden çıkan değerli şeyin yeri boş kalmaz.

*** deve Kâbe’ye gitmekle hacı olmaz
gerekli niteliklerden yoksun olan kişi, biçimsel işler yapmakla kişiliğine değer kazandıramaz.

*** deve yerine deve çöker
değerli bir kimseden boşalacak yeri ancak o değerde olan başka bir kimse doldurabilir.

*** deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı
yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.

Advertisement

*** deveci ile konuşan kapısını büyük açar
yüksek makam sahibi kimselerle ilgisi olanlar durumlarının gerektirdiği özveriyi göze almalıdırlar.

*** deveden büyük fil var
herhangi bir konuda söz sahibi olanlardan daha büyük, daha yetkili biri mutlaka vardır.

*** devenin derisi eşeğe yük olur
zengin ne kadar fakir düşse de yoksula göre yine varlıklıdır.

*** deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez
herkesin gözü önündeki bir olayı şöyle böyle yorumlarla gizlemeye çalışmak boşunadır.

Advertisement

*** deveye burç gerek olursa boynunu uzatır
kişi kendisine gerek olan şeyi elde etmek için yorgunluğa katlanmalıdır.

*** deveye “inişi mi seversin, yokuşu mu?” demişler; “düz yere mi (düze kıran mı) girdi?” demiş
bir işin kolay yapılabilmesi için bir yol varken zor yolu seçmek doğru olmaz.

*** deveyi yardan uçuran bir tutam ottur
gözü doymayan hırslı insanlar küçük bir çıkar için bütün varlığını tehlikeye atar.

*** esrik devenin çulu eğri gerek
kişi, durumuna uygun davranmalıdır.

*** onmadık (talihsiz) hacıyı deve üstünde (Arafat’ta) yılan sokar
amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.

Advertisement

*** ölüm bir kara devedir ki herkesin kapısına çöker
her eve gelin girmeyebilir ama ölüm kesinlikle girer.

*** şahin ile deve avlanmaz
küçük şeyleri elde etmek için yeterli olan araçla, büyük şeyler elde edilemez.

*** talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar
amacını gerçekleştirmesi mümkün olmayan kişinin karşısına, hatır ve hayale gelmeyen ve yenilemeyen engeller çıkar.

*** ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli
buranın şartlarına uymalı veya buradan ayrılmalı.

Advertisement

*** ya deve ya deveci (deve üstündeki hacı)
ilerisi için verdiğim sözden korkmuyorum, o zamana kadar şartlar değişebilir.

*** yularsız deve yedilmez
kurallara bağlı olmayan kişi istenildiği gibi yönetilemez.


Yorum yapılmamış

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?