Devir Nedir? Sözlük Anlamı

0

Devir ne anlama gelir? Devir kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası
“Bana sorarsanız devrimiz nasihat devri olmaktan çıktı.” – B. Felek
1. Dönme, dönüş
“Tekerin devri.”
2. Aktarılma
“Malın arabadan vagona devri.”
3. Bir malın mülkiyetini veya bir mal üzerindeki hakkı bir başkasına geçirme
4. Bir görevin bir kimseden bir başkasına geçmesi
“Devir teslim töreni.”
5. Sürekli ve düzenli değişme, çevrim
6. Bir hareket, birbirinin aynı olan ve eşit zamanlarda yapılan başka hareketlerden oluştuğunda hareketlerin her biri veya bunların yapılması için geçen her zaman aralığı, periyot
7. Dolaşma
“Şehrin çevresinde iki devir yaptık.”
Türk müziğinde bir küçük usul
tarihte özellik taşıyan yeni bir çağ başlatmak
Asrısaadet
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
Kuluçka dönemi
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç çağdan sonuncusu olan ve madenlerin kullanılmaya başladığı zaman dilimi
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitiğin sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
“İçimde Taş Devri’nde yaşayan dedelerimin toprağa, suya, ateşe ve kokuya, bağsız, doğrudan doğruya bağlanışlarının tohumları filizlendi gene.” – N. Hikmet
Tarihten önceki zamanların en eski devri, Yontma Taş Çağı
Bir şeyi devir yoluyla almak, teslim almak
“Nöbeti devraldı.”
Devretme işi yapılmak, devrolmak
İnsan haklarının niteliklerinden birini belirtmek için kullanılan terim
1. Dönmek, dolaşmak
2. Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek
“Bana gelip hisseni satın almak istiyorum, bana devret deseydin belki razı olurdum.” – O. Kemal
3. Aktarmak
“Kıran kırana bir güreş bitmiş, Büyük Millet Meclisi, Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa’ya devretmiştir.” – T. Buğra
4. Baştan sona değin okumak, bitirmek
“Tarih kitabını üç kez devrettim.”
Dünyayı dolaşma
“Dört beş ay sürecek bir devriâlem seyahatine çıkıyorduk.” – S. F. Abasıyanık
Tam ve sürekli dönüş veya dolaşım
“Bir devridaim makinesi misali, dışarıdan el beklemeksizin kendi çarkını kendisi çeviriyordu.” – E. Şafak
Türk müziğinde bir büyük usul
Türk müziğinde bir büyük usul
Devredilmek
Bir makam veya organın sahip olduğu yetkileri başka bir makam veya organa devretmesi
Advertisement

Leave A Reply