Devlet İle İlgili Cümleler ve İçinde Devlet Kelimesi Geçen Cümle Örnekleri

0
Advertisement

Devlet ile ilgili cümleler. Devlet kelimesi içeren “Devlet” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Devlet ile ilgili cümleler

Devlet İle İlgili Cümleler

 1. *** Parhe devleti Silla Krallığı’na bağlanmadan (668) önce bölgeye egemen olan Kogurya soylularınca yönetilmiştir.
 2. *** Çeşitli devlet tiyatrolarının başında Comedie-Française, Odeon Tiyatrosu ve Chaillot Ulusal Tiyatrosu gelir.
 3. *** Devlet gelirlerinin üçte iki kadarı petrol haklarından, geri kalanı ise gümrük vergileriyle yerel vergiler, mülk ve toprak kiralanndan gelmektedir.
 4. *** Petrol ve doğal gazla ilgili sanayiler ve ağır sanayi devletin denetimindedir.
 5. *** Bahreyn büyük ölçüde bir refah devletidir.
 6. *** Konut ve ulaşım hizmetlerinde de kısmen devlet yardımı vardır.
 7. *** Devlet radyosu yalnızca Arapça yayın yapar; ayrıca Suudi Arabistan’ın televizyon yayınları da izlenir.
 8. *** Kentte, Pencap Üniversitesi’ne bağlı iki devlet yüksekokulu bulunur.
 9. *** 1973’te bağımsızlığına kavuşan Bahamalar, İngiliz Uluslar Topluluğu’na üye bir devlettir.
 10. *** Belirli temyiz davaları İngiltere’deki Devlet Danışma Meclisi’nin Yargı Komitesi’ne götürülebilir.
 11. *** Radyo televizyon yayınları devletin yönetimindedir.
 12. *** Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan, aynı yılın sonunda Rusya’nın önderliğinde kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu’na katıldı.
 13. *** Birinci yöntem, iki egemen devlet arasında gerçekleştirilen antlaşmalardı.
 14. *** Osmanlıların 16. yüzyılda verdiği kapitülasyonlar, azınlıkları koruma metinleri değil, “yabancılar”a ve onlann bağlı olduğu devletlere ayncalık tanıyan belgelerdi.
 15. *** Osmanlılar, artık tek bir devlete değil, Paris Antlaşması’nın imzacılarına karşı yükümlü olacaktı.
 16. *** 41. madde ile azınlıkların ana dillerinde eğitim görebilmesi için devletin para yardımında bulunması hükme bağlanmaktadır.
 17. *** Tek haberleşme aracı olan devlet radyosundan evlere ulaşan anonsta, “Bugün, demokrasimizin içine düştüğü buhran ve en son müessif hadiseler dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini eline almıştır.” deniliyordu.
 18. *** Kuzeydoğu sınırında güçlü bir süper devlet yerine birdenbire zayıf komşular gelmiş, SSCB’yle ortak sınır kalmamıştı.
 19. *** Bu politikanın temel amacı, bölgede ayrım yapmaksızın bağımsız devletler kurulmasını sağlamaktır.
 20. *** Devlet dediğin verdiği sözü tutar.
 21. *** Devletçe kurulmuş bir deneme çiftliğinde yetiştirilen yeni buğday türlerinin ekilmesiyle, eyaletin en çok buğday üretilen yörelerinden biri olmuştur.
 22. *** Bagratlılar, egemenliği altına girdikleri devletlerle ilişkilerinde Mamıkonlulara göre daha diplomatça davranıyorlardı.
 23. *** 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışan görevlilerin ticaret ve kazanç getirici etkinliklerde bulunmasını ve siyasal partilere girmesini yasaklamıştır.


Leave A Reply