Devletçilik İlkesi Nedir?

0
Advertisement

Atatürk’ün ilkeleri arasında yer alan Devletçilik ilkesi hakkında kısaca bilgilendirme. Devletçilik ilkesinin özellikleri nelerdir?

Devletçilik; Sermaye birikimi olmadığından cumhuriyetin ilk yıllarında büyük yatırımların özel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi mümkün olmamıştı.

Bu durum devletin ekonomik alanda ağırlığını ortaya koymasını zorunlu kılmış ve özellikle büyük yatırımların devlet eliyle gerçekleştirilmesini gerektirmiştir.

1929’larda dünyada yaşanan ekonomik kriz de devletin ekonomiye müdahalesini kaçınılmaz hale getirmiştir.

Yabancıların ellerindeki demiryolları, denizyolları, tuz yatakları, tütün gibi nice verim alanları alınarak millileştirilmiştir.

Etibank, Sümerbank, Denizcilik Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi çeşitli kamu iktisadi teşebbüsleri işletmeye açılmıştır.

Advertisement

Devletçilik ilkesi sayesinde Türkiye, demokratik düzen içinde kalarak birçok büyük sanayi yatırımını devlet eliyle gerçekleştirmiştir.

Yukarıda anlattıklarımız ekonomik devletçilikle ilgilidir. Bir de geniş anlamda devletçilik vardır. Geniş anlamda devletçilik, devletin gerekli gördüğü toplum kesimlerine müdahale etmesi; vatandaşın gelişmesi, yücelmesi için gerekli alanlara el atmasıdır.


Leave A Reply