Devletlerin Ekonomik Gelişmelerinde Etkili Olan Faktörler

0

Devletler nasıl gelişir? Devletlerin ekonomik yönden gelişmelerinde etkili olan faktörler nelerdir, hakkında bilgi.

Advertisement

Devletlerin Ekonomik Gelişmelerinde Etkili Olan Faktörler

Devletlerin ekonomik olarak gelişmelerinde;

► Dünya’daki önemli boğazlara, geçit ve kavşak yollara sahip olması (Böylece devletler ham maddeye daha kolayca, ticari değeri yüksek ürünlere daha ucuz yollardan ulaşabilir.),

► Denizlere açık olması (Denize açık olan devletlerin gelişmesi daha hızlı olur. Ürettiklerini daha kolay satabilir. İhtiyacı olan ürünleri daha kolay alabilir.),

Advertisement

► Ham madde ve sanayisi gelişmiş, üretim ve ticaretin geliştiği ülkelere yakın olması,

► Doğal kaynaklarının zengin olması,

► İyi eğitimli, iş gücü yüksek nüfus potansiyeline sahip olması,

► İdari sistemi gelişmiş ve siyasi yönden güçlü olması,

etkili olur.

Advertisement

Ülkemizin eski uygarlıkların beşiği olması, birçok eski ticaret yolunun ülkemizden geçmesi, coğrafi konumun elverişli olması, doğu ile batıyı birbirine bağlayan kara yolu geçişinin ülkemizde olması, ayrıca sanayisi gelişmiş batı ülkeleriyle ham madde yönünden zengin olan Orta Doğu ülkeleri arasında bulunması gibi faktörler ülkemizin gelişmesine olumlu katkı yapmaktadır.

Ticaret yollarına hakimiyet ve pazara yakın olmak ülkemizin hızlı gelişmesinde en temel faktördür.

Geçmişten günümüze kadar dünya ticaretinde Kral Yolu, Baharat Yolu ve İpek Yolu gibi ticaret yolları etkili olmuştur.

Ayrıca sanayinin gelişmesiyle deniz ulaşım hızlandı. Bunun sonucunda Kızıldeniz’i Akdeniz’e bağlayan Süveyş Kanalı, Büyük Okyanus’u Atlas Okyanusu’na bağlayan Panama Kanalı açılmıştır.


Leave A Reply