Dihibrit Çaprazlama Nedir? Örnekleri

0

Aynı anda iki karakterin kalıtımı, dihibrit çaprazlama nedir? Dihibrit çaprazlama nasıl yapılır, açıklaması, örnekleri, konu anlatımı.

AYNI ANDA İKİ KARAKTERİN KALITIMI: (DİHİBRİT ÇAPRAZLAMA)

Mendel’e göre alel genler gametlere giderken eşit olarak ayrılır. Birden fazla karakterin kalıtımı yapılırken de bağımsız dağılım kuralı uygulanır. Bu kurala göre farklı karakterlerin genleri (ayrı kromozomlar üzerinde olduğu kabul edilir) gametlere giderken birbirinden bağımsız davranır. Örnek, sarı ve yuvarlak tohumlu arı döl bezelyeler, yeşil ve buruşuk arı döl bezelyelerle çaprazlanıyor.

Genotipi iki karakter bakımından heterozigot. Fenotipi % 100 sarı ve yuvarlak F1 döllerini kendi kendine tozlaşmaya bırakırsa:

Hibridleştirme çalışmalarında oluşabilecek en fazla çeşitte gamet sayısını hesaplamak için \displaystyle {{2}^{n}} formülü kullanılır. 2 sabit bir sayı, n ise hibritlik derecesi (heterozigot karakter sayısı)

Örnek, AaBb genotipindeki bir bireyde 2, karater de heterozigotttur. O halde bu bireyin oluşturabileceği en fazla çeşitte gamet sayısı \displaystyle {{2}^{n}}={{2}^{2}}=2x2=4 çeşittir.

Meydana gelebilecek döllerde genotip çeşidi sayısı ise \displaystyle {{3}^{n}} formülü ile hesaplanabilir. 3 sabit bir sayıdır, n ise hibritlik derecesini gösterir.

Örnek, Aa Bb genotipinde iki birey çaprazlandığında oluşabilecek döllerin genotip çeşidi \displaystyle {{3}^{n}}={{3}^{2}}=3x3=9 dur.


Leave A Reply