Dik Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Dik ne anlama gelir? Dik kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
2. Yatık durmayan, sert
“Dik saç.”
3. Sert, kalın, tok (ses)
“Sesi dik ve küstahtı, söylediklerini aşağı salonda bekleşen komşular işittiler.” – A. İlhan
4. Sert (bakış)
5. Ters, aksi (söz)
6. Kaba, yersiz (davranış)
“Kaba denilecek kadar ani ve dik bir davranışla halasını bıraktı ve kalktı.” – H. E. Adıvar
7. Birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş
“Dik açı. Dikdörtgen. Dik yamuk.”
çok sert bir biçimde, sert sert, öfkeli öfkeli bakmak
“Karşı sıradaki bıyıklı adam gelmiş yanında duruyor, dik dik bakıyordu.” – R. Mağden
Birbirini kesen iki doğrunun oluşturduğu açılar eşit olduklarında, bu açıların her biri
“Bütün dik açılar doksan derecedir.”
Ekseni tabanına dikey olan biçme
Dikbaşlı
“Ne yapsa, ne söylese bu dikkafalı kızı fikrinden döndüremeyeceğini biliyordu.” – R. N. Güntekin
Kenarlarından ikisi birbirine dikey, bir açısı doksan derece olan üçgen
Kenarlarından biri tabanlarına dik olan yamuk
Bir tür ördek (Oxyura leucocephala)
1. Açıları dik olan paralel kenar, mustatil
2. Bu biçimde olan
Bir gök cisminin gök eşleğinden olan açısal uzaklığı, yükselim
Genellikle hoş karşılanmayan bir durumun aşırılığını anlatan bir söz
“Tutucunun dik âlâsısın diye haykırmak geliyor içimden.” – T. Uyar
1. Vücudu düzgün yapılı olan
“Sağlam yapılı, dik duruşlu bir gençti o yıllarda.” – N. Cumalı
2. Düşüncesinden, söylediğinden, yaptığından vazgeçmeyen
Geminin yoluna karşı esen yel
1. Onurlu, gururlu
2. Cesur, yürekli
Ekseni tabanına dikey olan silindir
Birbiriyle veya kesim noktasındaki teğetleriyle dik açı yapacak biçimde kesişen
“Dikgen doğrular. Dikgen eğriler.”
1. İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmeyen (kimse), dikkafalı
2. Kurumlu (II)
“Dikbaşlı ve sözünü esirgemeyen bir insan olduğundan yükselmemişti.” – Y. K. Beyatlı

Advertisement

Leave A Reply