Dikkat Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Dikkat ne anlama gelir? Dikkat kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
“Onun kalbini, haysiyetini kıracak sözler söylenmeden bu zarif hareketle her şeyin anlatılmış olması dikkate şayandır.” – A. H. Çelebi
2. “Dikkat ediniz!” anlamında kullanılan bir uyarma sözü
3. İlgi, özen
askerlikte “dikkat” komutunu yüksek sesle söylemek
bütün dikkatini bir şey üzerinde toplamak
“Naci, dikkat kesilmiş, bütün davranışlarımı izliyor.” – A. Ümit
dikkati çeken kimse veya şey olmak
duygu ve düşünceyi bir konu veya yapılan iş üzerinde yoğunlaştırmak
“Dikkatini topladı, yürüyen insanlara daha bir titizlikle bakmaya başladı.” – O. Aysu
1. ilgi toplamak
“Hangi konudan söz etse dikkati çekecek bir hava veriyor.” – N. Cumalı
2. göze batmak, fark edilmek
“Bu kadın iyi terzi elinden çıkmış koyu renk elbiseleri içinde biçimli vücuduyla az sonra dikkati çeker.” – R. H. Karay
göz önünde bulundurmak, hesaba katmak, gereğini düşünmek
“O yüzden annemin sözlerini dikkate almadı.” – A. Kutlu
1. uyarmak
2. fark etmek
1. duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplamak, uyanık davranmak
“Biraz dikkat etsek görürüz ki insanların çoğu yarı deli, yarı iradelidir.” – A. Ş. Hisar
2. gözüne çarpmak veya ilgisini çekmek
“Dikkat ettiniz mi neler söyledi?”
3. özen göstermek
“Yediklerime dikkat etmem gerekiyor.” – A. Ümit
değerli
“Alacağımız cevaplar içinde dikkate şayan görülenleri gazetemizde neşredeceğiz.” – H. C. Yalçın
birinin ilgisini uyandırmamak
“Arapça konuşan milletler arasındaki ayrılıklar da onun dikkatini çekmemişti.” – M. Kaplan
Dikkatin sürekli olarak bir nesne veya konunun belirli bir yönü üzerinde toplanması, konsantrasyon
Bir kimsenin herhangi bir konuya duyduğu yoğun ilgi

Advertisement

Leave A Reply