Dil Organı İle İlgili Bilgiler

0

Dil organı ile ilgili genel bilgiler. Dilin yapısı nedir? Dilin tat alma işlemi nasıl olur?

Dilin Yapısı
Omurgalılardan çoğunun ağzının alt kesiminde bulunan bir organdır.

Advertisement

İnsan dilinin son derece kıvrak bir yapısı vardır. Tadım organı olan dil, çiğneme, konuşma, yutma gibi işleri sağlayan organların da en önemlisidir. Her iki yanağa dokunması sayesinde yiyeceklerin alt ve üst çenedeki dişler arasında kalmasını sağlayarak çiğnemeye yardım eder. Geriye doğru yaptığı hareket sayesinde çiğnenen yiyeceklerin yutulmasını sağlar. Bu hareketin kuvvetli bir basıncı vardır.

Balina gibi besinini çiğnemeden yutan memelilerde dil çok küçük kalmıştır. Atların dili yutma hareketi sırasında o kadar serttir ki bir yudum suyu 90 santim yükseğe çıkarabilir. Bu sayede hayvan, başını kaldırmadan, bir dereden su içebilir.

Memelilerin dili çizgili kastan yapılmıştır. Üstü sümük dokuyla kaplıdır. Bu dokudaki epitelyum hücrelerinde memecikler bulunur. Dilin üstündeki memecikler başlıca dört çeşittir. Çanak şeklinde olanlar dilin arka kesiminde bulunurlar, sayıları 7-11 arasıdır. Dilin ucunda ve yan tarafında ise mantar biçiminde memecikler vardır. Bu iki çeşit memecik tadım memecikleridir. Bunlardaki sinirler tadım duyusunu beyne götürür. Dilde iki çeşit memecik daha vardır, bunlar taç ve iplik şeklindedir. Üst ve yan taraflarda bulunurlar, dilin sertliğini sağlarlar. Dilin her yanı sıcaklığı, soğukluğu, sertliği, yumuşaklığı duyar. Dilin ucu tatlı ve ekşiyi, yanları tuzlu, tatlı ve ekşiyi, arkada bulunan çanak biçimindeki memecikler de acıyı duyar.

Dilin serbest olan alt kesimi ince ve yumuşak bir sümükdokuyla kaplıdır. Bu kesimin her iki yanında geriye doğru uzanan düzensiz kıvrımlar vardır. Sümükdokunun altında dilin toplardamarları bulunur. Dil, alt ve arka taraftan dil kemiği, boğaz ve ağzın çeşitli kesimlerine bağlanmıştır. Serbest olan kısmı, bütününün dörtte biri kadardır.

Advertisement

Dildeki sümükdokunun görünüşü başka birçok organlarımızın durumunu belirtir. Sağlam bir insanın dili ıslak ve pembe renktedir; kadife gibidir. Dil bazı hastalıklarda sarı, bazılarında parlak kırmızı görünür, bazı hastalıklarda da dilde beyaz lekeler belirir.

Balıkların dili yoktur, yahut çok basit bir dilleri vardır. Kurbağaların dilleri uzun ve kuvvetlidir. Avlarını bu sayede yakalarlar. Bazı kertenkelelerin dili çatallı, bazısı düzdür. Yılanların çatallı dili bir dokunma organıdır. Kertenkelelerin dili çatallıdır, kertenkeleler bundan yollarını bulmakta faydalanırlar. Memelilerin dili, genel olarak insan diline benzer. Yalnız, et yiyenlerin dilindeki iplik ve taç memecikler çok gelişmiştir. İnsan dilinde ise bunlar en küçük memeciklerdir.


Leave A Reply