Dilekçe Hakkı Nedir? Hakkında Bilgi

0

Dilekçe hakkı nedir? Dilekçe hakkını kimler kullanabilir, nasıl kullanılmalıdır? Dilekçe hakkı hakkında bilgi.

Advertisement

DİLEKÇE HAKKI

Bir isteği, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmi veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısına dilekçe denir. İlgili makamlara dilekçe yazarak çevre ile ilgili olumsuzlukların düzeltilmesini istemek her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı’nın hem hakkı, hem de ödevidir. Haksızlığa uğradığını düşünen birey dilekçe ile başvuru yapabilir, ama bunu başkalarının hakkını ihlâl etmeden yapmalıdır.

Dilek şeklinde yapılan başvurularda resmi bir makamdan ya doğrudan doğruya kendisi ya da kamusal bir iş için bir eylem ya da bir karar istenebilir. Şikayet şeklinde olanlarda ise genel anlamda haksızlığa uğrayan bir kişi ya da kurumun çıkarlarının zedelenmesi ya da hukuk düzenindeki aksaklıklar ortaya konmaktadır. Bireylerin kendileriyle veya kamusal işlerle ilgili olarak, tek başlarına veya topluca yargı dışında kalan devlet organlarına, dertlerini, sorunlarını, şikayetlerini, uğradıkları haksızlıkları ileterek çözüm bulmalarını istemelerinden ibarettir.

2001 yılında yapılan anayasa değişikliği ile karşılıklılık gözetilmek koşuluyla ülkemizde oturan yabancılara da dilekçe hakkı tanınmıştır.

Advertisement


Leave A Reply