Dilin Yapısı

1

Ağzımızda bulunan dilin yapısı nasıldır? Dil hangi bölümlerden meydana gelir? Dil organının görevleri, tat alma memecikleri hakkında bilgi.

Dil tat alma organıdır. Bütün kara omurgalılarında tat alma cisimcikleri ağız boşluğunda toplanmıştır. Memeli hayvanlarda ise yalnız dil üzerinde bulunur. Su hayvanlarında tat alma cisimcikleri bütün vücut yüzüne yayılmıştır. Böceklerde ise tat almaya yarayan yapılar duyargalarda bulunur.

Advertisement

Omurgalıların tat alma organı olan dilin altını ve üstünü epitel doku örtmüştür. Dildeki tat alma tomurcukları (tat alma memecikleri) dilin üst yüzeyinde yer alır. Ancak tat tomurcukları dilin her yanında bulunmazlar. Bunun gibi değişik tatları alan, değişik tat, alma tomurcukları dilin farklı bölümlerinde bulunur. örneğin, ekşiyi alanlar dilin yan taraflarında, tuzluyu alarılar dil ucunun yanlarında, tatlıyı alanlar dilin ön ucunda ve acıyı alanlar dilin arka-ortasında bulunurlar. Her tip alıcı dilin belirli bir bölgesine yerleşmiş olmakla beraber, bölgeler arasındaki sınır kesin değildir. Başka bir deyişle, bölgeler kısmen üst üste çakışmış durumdadırlar, diyebiliriz.

Tat alma memeciklerinin üç çeşidi vardır:
1-Çanaksı memecikler
2-Mantarsı memecikler
3-İpliksi memecikler

Dil memeciklerinde(tomurcuk) duyu hücreleri bulunur. Duyu hücrelerinin tat alabilmesi için yenilen maddenin suda çözünmüş olması gerekir.

Dil tat almanın yanında besinleri karıştırma, yutma, konuşma, sıcaklık ve soğukluğu anlamada da görev yapar.

Advertisement


1 Yorum

  1. Mert Yaylagülü on

    dilin farklı bölümleri farklı tatları almaz 1900 lü yıllarda bir alman bilim adamı bu fikri ortaya atmıştır ve sonra doğru olmadığı kanıtlanmıştır

Leave A Reply