Dilsizlik Nedir?

0

Dilsiz ve dilsizlik ne demektir? Kısaca dilsizlik hakkında bilgi ve dilsizliğin sebepleri ile dilsiz el alfabesi.

Dilsizlerin El Alfabesi

Dilsizlerin El Alfabesi

Dilindeki bir sakatlık yüzünden veya kulağı duymadığı için konuşamayan kimselere «dilsiz», bu hale de «dilsizlik» denir.

Advertisement

İki türlü dilsizlik vardır: 1) Doğuştan dilsizlik; 2) Sonradan olan dilsizlik.

1. — Doğuştan dilsizlik için gösterilen sebepler şunlardır: Yakın akrabalar arasında evlenmeler, soydan geçme, bazı bölge ve iklim tesirleri, doğuştan önce gelişmenin durması.

2. — Sonradan, her yaşta olabilen dilsizlik ise, şu hastalıklardan birinden ileri gelir: Kızıl, kuşpalazı, kızamık, tifüs, beyin hastalıkları, felç.

Dilsizler, konuşmak ve anlaşmak ihtiyacı ile, duygularını, düşüncelerini birtakım hareketler ile, işaretlerle anlatmak zorunda kalırlar. Böylece, dilsizler, kendi aralarında hareket ve işaretlerden meydana gelen bir dil yaratmışlardır. Bu işaret ve hareketler onlarda kelime yerine geçer.

Advertisement

Dilsiz Okulları

Eski çağlarda, dilsizler kendi işlerini görmekten âciz insan sayılırlardı. Dilsizlerin de normal insanlar gibi bilgi ve öğrenimlerini artırabilecekleri ilk defa XVIII. yüzyılda anlaşıldı. Böylece, dilsizlere öğretme usulleri keşfedildi. Bunun üzerine dünyanın her yanında dilsiz okulları açıldı.

Dilsizler için öğretimde iki usul vardır: İşaret ve ses usulü. İşaret usulünde dilsizlere «el alfabesi» ve «ses işaretleri» ile ders verilir. El alfabesi de ikiye ayrılır: Tek el alfabesi, çift el alfabesi.

Ses işaretlerinde ise, dilsizlere, konuşurken dudakların ve diğer ses cihazlarının hareketine dikkat edilmesi, sonra bu hareketlerin taklit edilmesi öğretilir. Bu usul sayesinde dilsizler, dudakların hareketlerine bakarak, kelimeleri tanır, kolaylıkla konuşabilirler.

Bu usullerden hangisinin daha faydalı olduğu hakkında birbirine uymayan fikirler vardır. İşaret usulünden yana olanlar, böylece daha çabuk öğrenildiğini ileri sürerler. Bu usule aykırı olanlar ise, işaret usulünün dimağın gelişmesine engel olduğunu, bu usulle geniş bir öğrenim yapılamayacağını söylerler.

Advertisement


Leave A Reply