Din İle İlgili Ayetler

0

Kur’an-ı Kerim’de Din ile ilgili olan ayetler hangileridir? Din hakkındaki ayetler ve anlamları, mealleri.

2/256 – Bakara
256- Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırd edilmiştir. O halde her kim tâğutu reddedip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.

6/70 – En’am
70- Dinlerini bir oyun ve eğlence edinen ve kendilerini dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak! Ve hiç bir kimsenin kazandığı günah yüzünden kendisini helake atmamasını, kendisi için Allah’tan başka bir dost ve hiç bir şefaatçi bulunmadığını Kur’an ile hatırlat. O, azabtan kurtulmak için bütün varını feda etse, kendisinden kabul edilmez. Onlar kazandıkları şey yüzünden helake uğratılmışlardır. Onlar için, inkar ettiklerinden dolayı kaynar bir içecek ve can yakıcı bir azab vardır.

42/8,9,21 – Şura
8- Eğer Allah dileseydi, bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimlere ise, ne bir dost ne de bir yardımcı vardır!
9- Yoksa Allah’tan başka veliler mi edindiler? Oysa veli, ancak Allah’tır. O, ölüleri diriltir. O’nun her şeye gücü yeter.

21- Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği dini kendilerine koyup kaideleştiren ortakları mı var? Eğer kesin hüküm sözü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Şüphesiz zalimlere can yakıcı bir azab vardır.

98/4,5 – Beyyine
4- Ama kendilerine kitap verilmiş olanlar, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5- Halbuki onlar, hanifler olarak, dini yalnız Allah’a tahsis ederek O’na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. En doğru din de işte budur.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply