Din, İnsan ve Toplum Arasında İlişki (Kısaca)

0

Din ve insan arasındaki ilişkiye kısaca göz atan yazımız.Din, insan ve toplum arasındaki ilişki nedir? Allah ve insan arasındaki duruma göre inanç sistemleri nelerdir?

Bayram Namazı

Din, İnsan ve Toplum Arasında İlişki (Kısaca)

Din kelimesinin sözlük anlamları açısından dört karşılığı olup bunlar da aşağıda belirtildiği şekildedir;

a) Ceza(karşılık), hesap

b) Üstün gelme

c) İtaat, teslimiyet, hizmet, ibadet

d) Âdet, yol, kanun

Kur’an-ı Kerimde ise ‘ Allah katında din şüphesiz İslam’dır’ ve ‘Kim İslam’dan başka bir dine yönelirse onun dini asla kabul edilmeyecektir.’ Ayet-i kerimeleriyle din ‘İslam’ ifadesiyle bir araya getirilerek ‘İslam Dini’ şeklinde özel anlamını kazanmıştır.

İslam dinine göre dinin kaynağı ve kurucusu Allah Teala olup ele aldığı konular ise; ‘Uluhiyet/Tanrı bilgisi, Nübüvvet/Peygamberlik ve Ahiret/ölüm sonrası hayat’ olmaktadır. Dolayısıyla din bu konularla kimi muhatap alacaktır? Varlıklar âleminde insanın konumunun özelliğinden ötürü muhatap özelde insan ve genelde de toplumlar olacaktır.

Biz insanı en güzel şekilde yarattık’ ve ‘ Biz insanları ve cinleri ancak ibadet etsinler diye yarattık’ ayet-i kerimeleri varlıklar âleminde özel bir konumu olan insanı zorunlu olarak kendine ve yaratılışına yönelik bilgi ve varlık konularıyla karşı karşıya bırakmıştır. Çünkü insan; akıl sahibi, düşünen ve irade sahibi olup tercih de bulunan bir varlıktır.

ALLAH VE İNSAN

Allah, insanı akıl sahibi olması nedeniyle ilk önce kendisini yaratan Rabbini bilmesini ve sonra da emir ve yasaklarına uyarak yalnızca kendisine ibadet etmesini emretmiştir. Allah, insanın inanç yönünü düzenleyen ‘İman Esaslarını’ ve ibadet yaşantısını belirleyecek ‘İslam’ın Şartlarını’ ve davranışlarını belirleyen ‘Ahlak Kurallarını’, vahiy yoluyla desteklediği Peygamberler ve onların tebliğinin esaslarını oluşturan Kitaplar vasıtasıyla belirlemiştir.

İnsanın Allah’la olan durumuna göre üç inanç sistem olup bunlar şunlardır:

Tek Tanrıcılık (Monoteizm): Allah’ın varlığını ve birliğini kabul edip eşi ve benzeri bulunmadığına inanmadır.

Çok Tanrıcılık (Politeizm): Birden fazla Tanrı varlığını kabul eden ve O’na değişik şekil ve biçim veren inanmadır.

Tanrıtanımazlık (Ateizm): Tanrı ve Din olgusunu kabul etmeyen bir inançsızlık anlayışıdır.


Leave A Reply