Dingonun Ahırı Ne demektir? Deyimin Anlamı ve Hikayesi Nedir?

0

Dingonun Ahırı ne demektir, ne anlama gelir? Dingonun Ahırı deyimin anlamı ve hikayesi nedir? Deyimin cümle içinde kullanımına örnekler.

Dingonun Ahırı Anlamı;

Kimin girip kimin çıktığı belli olmayan, dağınık ve kalabalık yerleri ifade etmek için kullanılan bir deyimdir.

Dingonun Ahırı

Deyimin Hikayesi;

Bir yerde düzen, disiplin yoksa giren, çıkan belli değilse, bu yerin “dingonun ahırına benzediğini” söyleriz. Bu deyimle ilgili olarak iki ayrı öykü vardır:

Eskiden Galata’da “Dimo’nun meyhanesi” diye ünlü bir batakhane varmış. Reşad Ekrem Koçu, (İstanbul Ansiklopedisi) adlı eserinde, bu meyhane için şunları yazıyor:

“Dimo’nun Meyhanesi, geçen asrın ilk yarısında Galata’nın meşhur meyhanelerinden biriydi. Deniz kenarında, Karaoğlan iskelesi yanında bir harabathane olup, Üsküdarlı halk şairi Âşık Razi’nin rivayetine göre, içinde her gece kırk, elli berduş yatar imiş.”

Başka bir hikâyeye göre de, atlı tramvayların ilk yıllarında, tramvay idaresinin çeşitli semtlerde, ahırları, beygir tavlaları varmış.

Tramvaylara koşulan atlar, belirli saatlerde çalıştırıldıktan sonra, bu ahırlara teslim edilirmiş. Tatavla semtindeki bir tramvaya, Dingo lakabında, sarhoş bir Rum kâhya vermişler. Dingo, ahırda durmaz, ikide bir bitişik meyhanede kafayı Çekmeye gidermiş. Tramvay sürücüleri, yorgun atları getirir, ahırda Dingo’yu bulamayınca kendi bildikleri gibi bir çift atı tramvaya koşmak üzere alır götürürlermiş. Bazen de, biraz önce başka bir sürücünün getirdiği yorgun atları, dinlenmiş atlar sanarak alıp götürdükleri olurmuş.

Dingo’nun ahırı, bir keşmekeş örneği olarak böylece dillere destan olmuş.

Dingonun Anlamı;

“Girenin çıkanın belli olmadığı yer” anlamındaki Dingo’nun ahırı sözünde geçer. Avustralya’nın yerel büyük vahşi köpeklerine de Dingo denir.

Örnek Cümleler;

  • Ulan burası mahpushane değil, Dingo’nun ahırı.
  • O kız bizde kalmaya başladığından beri evimiz Dingo’nun ahırına döndü.
  • Sınıfı Dingo’nun ahırına döndüremezsiniz, zil çaldıktan sonra kimse ne girebilir ne de çıkabilir.
  • Sen orayı Dingo’nun ahırı mı zannettin her istediğin zaman gidebilesin.
  • Annesi ile babası tatile gidince kızlar evi Dingo’nun ahırına çevirdiler.
  • Burası bir iş yeri, Dingo’nun ahırı değil. Öyle kafana göre girip çıkamazsın.
  • Onların evi resmen Dingo’nun ahırı, giren çıkan belli değil.
  • Patron Dingo’nun ahırı değil burası diye isyan etti.
  • Onun odasına hiç kimse giremiyor ama benim odam maşallah Dingo’nun ahırı gibi.

Leave A Reply