Dinimize Göre Yaşamda Güzellik

0

Dinimize göre yaşamda güzellik konulu yazımız. Sözde, davranışta, iş ve üründe güzellik konuları hakkında bilgiler.

Çevrede güzellik, insana mutluluk ve huzur veren güzel ve yararlı davranışlarda bulunmakla elde edilir. Kısaca özet halinde söylersek; İnsana, insanca muamelede bulunmak diyebiliriz. Güzel sözlü, güler yüzlü iyi niyetli ve bireyin onurunu incitmeden muamelede bulunmak esastır. Allah’ın insanlara iyilikte bulunduğu gibi bizim de başkalarına iyilikte bulunmamız emredilmiştir. Atalarımız “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Güzel ve hikmetli sözün, kılıçtan daha keskin olduğu” söylenmiştir. Peygamberimizin hayatı araştırıldığında, insanları hiçbir zaman kırmadan hitap ettiği, hataları kimsenin yüzüne vurmadığı, tatlı dille uyarıda bulunduğu görülecektir. Şüphesiz insan, yaptığı iyiliğin mutlaka mükafatını görür. Cenâb-ı Hak “İnanıp da güzel işler yapan ve Rablerine gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada sonsuza kadar kalırlar.” ( Hud, 23 ) buyurmuştur. Sahabeden biri

Advertisement

– “Ey Allah’ın Resulü! İslam hakkında bana bir söz söyle ki, artık bu konuda başkasına bir şey sorma ihtiyacı duymayayım”.

– Peygamberimiz, ” İman ettim de, sonra dosdoğru ol” buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim’de:” Kadın erkek her kim inanmış olarak iyi iş işlerse ona hoş bir hayat yaşatacağız. Yaptıkları iyi işlerin karşılığını daha güzeli ile ödeyeceğiz.” (Nahl, 97) yine ” iman edip, iyi iş yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurtta onlar içindir.” (Talak, 11)

Sözde Güzellik

Söz, insanın duygu ve düşünlerini başkasına dili vasıtasıyla aktarmasıdır. Söz vardır gönül kazandırır, söz vardır ki gönül kırar veya düşman kazandırır. Esas olan güzel sözlü olmak, gönül kazanmaktır. Atalarımız “Ya hayır söyle ya da sus” şeklinde özetlemişlerdir.

Advertisement

Kur’an-ı Kerim’de “O ikisine (Ebeveynlere) güzel söz söyleyiniz (muamelede bulununuz)” emri vardır. Güzel sözlü olmakla işler kolaylaşır, öfkeler diner, sinirler sakinleşir, sevgi ve saygı bireyler arasında artar. Peygamberimizin de hayatında en çok dikkat ettiği hususlardan birisi de etrafındakilere karşı daima güzel sözle konuşması olmuştur.

Peygamber efendimiz (sav.) insanlarla ilişkilerimizde güzel sözlü olmamızı tavsiye etmiştir. Söz, ağızdan çıkmadıkça bizim esirimizdir. Söylendikten sonra biz artık o sözün esiri oluruz. Boşuna “Kırk kerre düşün, bir kere söyle! Yine Yüce Allah (c.c.) iki kulak yaratırken, bir tek dil vücudumuzda yaratmıştır.

Davranışta Güzellik

Davranışlarımız, bizim ruh halimizi yansıtmaktadır. Dolayısıyla ne böbürlenerek, kibir ve gururla yürümek veya konuşmak gibi bir hataya düşmemeliyiz. Kendimize karşı olduğu kadar, çevremizdeki her kese karşı da ölçülü, yerinde uygun olan davranışı sergilememiz gerekir. Matem olan yerde kahkaha ile gülmek ne kadar garipsenecek, ayıplanacak bir hal ise, yeri olmayan bir ortamda başka alakasız bir davranışta bulunmak da o kadar çirkindir. Davranış, başka varlıklara karşı olan muamelemizdir. Örneğin Kurban keserken, o hayvana karşı gayet yumuşak, merhametle muamele etmemiz, teslim olan düşmanımıza karşı insana yaraşır tarzda muamelede bulunmak, fakire yardım ederken onurunu incitmeden yardımda bulunmak gibi.

İş ve Üründe Güzellik

Allah’ın, Cemal ve Muhsin sıfatları olduğu daha önce izah edilmişti. Allah (c.c.) güzeldir, güzel olanı sever. Güzel olan iş, sanat eseri, güzel ses, güzel manzara, güzel yazı kısacası güzel ve sevimli olanı her kes sever, korur ve ilgi duyar. Nice çirkin olan görüntüyü, yapılan güzellikler örtmektedir. Eserler, güzel emekle ortaya çıkmaktadır.

Advertisement


Leave A Reply