Dinin Toplumsal ve Psikolojik İşlevleri

0

Dinin toplumsal ve psikolojik işlevleri nelerdir? Maddeler halinde dinin toplumsal ve psikolojik etkileri hakkında bilgi.

Dinler

Advertisement
Dinin Toplumsal ve Psikolojik İşlevleri

Güçlü bir inanç sistemi olan din, önemli toplumsal ve psikolojik işlevleri yerine getirir.

Dinin toplumsal işlevleri şunlardır:

• Toplumsal denetimi sağlayarak insanlara yol gösterir. Din kişilerin bilincine işleyerek, toplumsal kuralların vicdanlarda yer etmesini sağlar.

• Ahlaki değerlerin kabul edilmesi ve yayılmasını sağlar.

• İnsanlar arasında birleşme ve dayanışma sağlar. Örneğin, dinî törenler sırasında insanların bir arada bulunmaları ve aynı duyguyu paylaşmaları ilişkileri güçlendirip dayanışmayı artırır.

Advertisement

• Din ile kültürün yakın ilişkide olması dolayısıyla, din kültürel mirası korur ve gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olur.

Dinin psikolojik işlevleri şunlardır:

• Dinî törenler bir güven ve huzur ortamı yaratarak insanları mutlu kılar; kaygılardan, endişelerden uzaklaştırır.

• Ölümden sonra yaşam, insanın varoluşu gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulunarak fizikötesi konularda insanları belirsizlikten kurtararak bunları kontrol altına alır.


Leave A Reply