Diplomasi Hakkında Bilgi

0

Diplomasi nedir, nasıl çalışır? Diplomasinin özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi.

DİPLOMASİ

Advertisement

Milletlerarası münasebetleri idare etmek bilgi ve mesleğine “diplomasi” denir. Milletlerarası işlerle, bir memleketin dış politikasıyla uğraşan meslek adamı da “diplomat” tır

Eski çağlarda bugünkü anlamda diplomasiye pek rastlanmazdı. Diplomaside ustalık diplomatın karşı devlet ileri gelenlerine gözdağı verebilmesi, kendi memleketi hakkında söylediği yalanlara inandırmasıyla ölçülürdü. Yalnız, Romalılar diplomasiye önem verirlerdi. Caesar büyük bir diplomattı. Romalılar’ın egemenliği altında bulunmayan bölgelerde ise diplomasi ikinci plânda kalmıştı.

Milletler arasındaki münasebetler sıklaşıp kuvvetlendikçe diplomasinin de önemi arttı. Eskiden, diplomatların yabancı memleketlerdeki görevleri sürekli değildi, belirli ödevlerle gönderilirlerdi. Diplomasinin önemi arttıktan sonra, “elçi” diye anılan diplomatlar karşı devletlere devamlı olarak gönderildiler.

Elçilerin önemini anlayan ilk memleket Venedik Cumhuriyeti oldu. Bu memleket komşu devletlere gönderdiği daimi elçiler sayesinde büyük faydalar gördü. Venedik’in bu başarısı üzerine Cenevizlilerle Fransızlar da diplomasiye önem verdiler. Fransa’da diplomasi XI. Louis zamanında doğdu. IV. Henri onun izinden gitti. XVII. yüzyıl Fransız diplomasisinin kuvvetini bütün dünyaya duyurduğu bir devirdir.

Advertisement

Bugün diplomasi her memleketin siyasetinde büyük, önemli bir yer tutar. Her memleket, kendisini temsil etmek üzere o memleketlere elçi ve konsolos gibi diplomatlar gönderir. Elçiler, iki memleket arasındaki resmi temaslar için tek vasıtadır. Her elçi kendi memleketinin başkanının temsilcisi sayıldığı için gittiği memleketin devlet başkanı tarafından huzura alınmak hakkına sahiptir, törenlerde protokolün başında gelir.

Diplomatların, bulundukları memleketlerde, karşılıklı olarak, özel dokunulmazlıkları vardır. Elçilik binasının bulunduğu topraklar temsilcinin memleketine ait topraklar sayılır. Bunun için, elçinin müsaadesi olmadan, o memlekete ait hiçbir kuvvet elçilik sınırları içine giremez. Her devlet, elçisini göndermeden önce, karşı devlete elçinin adını bildirir, onun elçi olarak istenilip istenilmediğini sorar. Karşı taraftan müspet cevap alındıktan sonra elçi o memlekete gönderilir.


Leave A Reply