Dirlik İle İlgili Cümleler, Dirlik Gerçek ve Mecaz Anlamları, Örnek Cümleler

0
Advertisement

Dirlik ile ilgili cümleler. Dirlik kelimesi içeren “Dirlik” kelimesi geçen cümle örnekleri, dirlik kelimesinin sözlük anlamı, örnek atasözü ve cümleler.

Dirlik İle İlgili Cümleler - Dirlik Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

Dirlik Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. Alt komşumuzla yaptığımız kavgadan sonra evimizde dirlik kalmadı.
 2. Hiç kimse hiç kimsenin dirliğini, düzenini bozma hakkına sahip değildir.
 3. İş yerinde dirliği sağlayabilmek için bazı radikal önlemler almamız gerekiyor.
 4. Bu çocuk bu apartmana geldiğinden beri kimsede dirlik bırakmadı.
 5. Dirlik içinde yaşamak herkesin hakkıdır.
 6. Eski bir uygulama olan dirlik ilk defa Sasanilerde daha sonraları Selçuklularda görülmektedir.
 7. Her yanı öyle titriyor, öyle sancıyor, öyle ağrıyor, yüreği öyle çarpıyor ki gece gündüz, rahat, dirlik nedir bilmiyordu.
 8. XVII. yüzyıldan başlayarak merkez ve saray masraflarının artması üzerine dirlikler kaldırılmaya ve dirlik gelirleri artırmayla satılmaya başladı.
 9. Aralarında duygu ve düşünce birliği bulunan topluluklar, dirlik ve düzenlik içinde yaşarlar.
 10. Ülkenin dirliğini sağlamak için var gücüyle çalışıyordu.
 11. Savaşın çıkması ile ülkede dirlik düzen kalmamış, herkes can korkusu ile yaşamaya başlamıştır.
 12. Bu enflasyonun getirdiği geçim sıkıntısı tüm evin dirliğini bozdu.

Dirlik Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Dirlik”
  1.Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
  2. Huzur, erinç
  “Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette” – O. S. Orhon
  3. Osmanlı Devleti’nde bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
  “Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır.” – S. Ayverdi
 • “dirlik yüzü görmemek”
  rahata kavuşamamak
 • “dirlik düzenlik”
  Aile üyeleri veya bir arada çalışan kimseler arasında iyi geçinme durumu
  “Böylece kurtla kuzuyu ayırarak orasını da dirlik düzenliğe kavuşturdu.” – E. C. Güney
 • dirlikçi
  Dirlik sahibi olan kimse:
  “İlk dirlikçi aza kanaat eden, gözü toprakta olmayan, millet fedaisi bir halk memuru alptır.” – Selâhattin Hilav
 • dirliksiz
  1. sıfat Dirliği olmayan.
  2. sıfat Geçimsiz.
 • dirliksizlik, -ği
  Geçimsizlik.

Nerde Birlik Orda Dirlik (Nerede Birlik, Orada Birlik)

Nerde dirlik orda birlik içinde dirlik geçen bir atasözümüzdür. Anlamı kısaca, Başarı ve mutluluğa, duygu ve düşünce birliğiyle ulaşılır.


Leave A Reply