Dirlik Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Dirlik ne anlama gelir? Dirlik kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1.Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
2. Huzur, erinç
“Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette” – O. S. Orhon
3. Osmanlı Devleti’nde bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
“Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır.” – S. Ayverdi
rahata kavuşamamak
Aile üyeleri veya bir arada çalışan kimseler arasında iyi geçinme durumu
“Böylece kurtla kuzuyu ayırarak orasını da dirlik düzenliğe kavuşturdu.” – E. C. Güney


Leave A Reply