Dışavurumculuk Nedir? Kısaca

0
Advertisement

Dışavurumculuk ne demektir? Dışavurumculuk sanat akımının özellikleri, hakkında kısaca bilgi.

Dışavurumculuk (Ekspresyonizm); 20. yüzyılın ilk yıllarında ortaya çıkan bir sanat ve edebiyat akımıdır; anlatımcılık. İzlenimciliğe bir tepki olarak doğdu. Amaç, olayların varlıkların dış dünyada olduğu gibi değil de, sanatçının iç dünyasına yansımış biçimleriyle anlatılmasıdır. Sanatçılara nesnel dünya görüşlerini dışavurma olanağı sağlayan bu akımın en etkili ve başarılı olduğu alan sinemadır. Bunun yanı sıra, edebiyat, tiyatro, plastik sanatlar ve müzikte dışavurumcu, başarılı örneklere rastlanır. Bu eserlerde sanatçıların içyaşantısı çeşitli simgelerle ya da dolaysız olarak dışavurulmaktadır. Eserin izleyiciler, dinleyiciler ve okurlarca gerektiği gibi anlaşılabilmesi ve duyumsanması, o eserin dışa vurumculuk açısından başarısını ve önemini ortaya koyar.

Dışavurumcu eserlere örnekler:

Edvard Munch Çığlık

Edvard Munch Çığlık

Alvar Cawen Kör Müzisyen

Alvar Cawen Kör Müzisyen

Franz Marc

Franz Marc


Leave A Reply