Dişideki Üreme Döngüsü

0

Dişilerdeki Üreme döngüsü (periyodu) nasıldır? Folikül, ovülasyon ve korpus-lutein evresi hakkında bilgi.

Dişideki Üreme Döngüsü;

Advertisement

Dişilerde üremeyle ilgili olarak ovaryum ile uterusta meydana gelen değişikliklere menstrüasyon döngüsü (peryodu) adı verilir. Bu olayları kısaca özetlersek;

1) Folikül evresi: Ovaryumdaki folikül hücrelerinden yumurta oluşumu safhasıdır. Folikül hücreleri, östrojen hormonu*salgılayarak uterustaki mitoz bölünmeyi hızlandırırlar. Böylece uterus, süngerimsi doku ve salgı bezlerince zenginleşerek embriyonun gelişimine hazır hale gelir. Bu safha, 10-14 gün sürer.

2) Ovülasyon evresi: Olgunlaşan yumurtanın folikülden çıkarak, serbest hale gelmesine ve ovaryumdan atılmasına ovülasyon denir. Serbest yumurta, yumurta kanalına (Fallopi tüpü) geçer.

3) Korpus-lutein evresi: Ovülasyondan sonra, folikül hücreleri, sitoplazmalarında yağ damlacıkları bulunan lutein hücrelerine dönüşür. Meydana gelen bu yapıya korpus-lutein denir. Lutein hücreleri tarafından bolca pregestenon, az miktarda da östrojen salgılanır. Progesteron, uterusun büyümesini, kılcal damarların artmasını ve salgı bezlerinin gelişmesini sağlayan hormondur. Bu evre, 10-14 gün sürer. Embriyonun uterusa tutanarak gelişmesini progesteron hormunu sağlar. Gebelik süresince kerpus-luteum, bozulmadan pregestenon salgılamaya devam eder. Böylece embriyonun, uterusta kalarak gelişimini tamamlaması sağlamış olur.

Advertisement

4) Menstrüasyon evresi: Döllenmemiş yumurta ile uterus iç dokularının parçalanarak vajinadan atılması olayına menstrüasyon denir. Bu evrede, korpus-luteumun bozulmasıyla kandaki progesteron miktarı azalır, bundan dolayı da uterusun iş çeperi bozularak dışarı atılır. Ortalama 3-5 gün sürer.

Menstrüasyondan sonra tekrar folikül evresi başlar ve döngü ortalama 8 günde bir tekrarlanır.


Leave A Reply