Disk Atma Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Atletizmde disk atma nedir? Disk atma kuralları, tekniği, diskin özellikleri, disk atma hakkında bilgi.

DİSK ATMA

Yuvarlak, yassı bir ağırlığın fırlatılmasına dayanan, hafif atletizm sınıfından pist ve alan sporudur. Disk atma, atletizmin en eski dalıdır. Eski Yunan şairi Homeros yapıtlarında disk atmaya sık sık yer vermiştir. M.Ö. 5. yy.da yaşamış Yunanlı heykelci Myron’un ünlü “Diskobolos” heykelinin teması disk atan bir atlet üzerinedir. 1896’da Atina’da yapılan Olimpiyat Oyunlarında atletizmin bir dalı olarak yerini almıştır. 1928’deki Olimpiyat Oyunları’nda bayanlar da disk atmada yer almaya başlamışlardır. Amerikalı Alfred Qerter, 1962’de diski 61.10 m uzaklığa fırlatan ilk sporcudur.

Çağdaş disk atma tekniği, ölçüleri belirli bir daire içinde giderek artan bir hızla yaklaşık bir buçuk turluk dönüş sonucu fırlatmayla gerçekleşir. Disk atma zor ve yorucu bir spor dalıdır. Branş atletleri kuvvetli, atletik, süratli ve çevik bir yapıya sahip olmalıdır. Disk atışlarının oyun alanı; çapı 2.5 m olan dairesel bir alandır. Daire gülle atışında kullanılan dairenin aynısıdır. Yalnızca gülle takozu yoktur. Atletin arkasında koruma amacıyla yüksek bir tel ya da ip kafes vardır. Bu tek kafesin sektörlere bakan yönünde atış için 6 metrelik bir boşluk bulunur. Disk ağaçtan ya da benzeri bir maddeden yapılır. Etrafında pürüzsüz metalden bir çember ve her iki yüzüne gömülmüş yuvarlak plâkalar vardır. Bu yuvarlak plâkalar diskin ağırlığını denkleştirir. Diskin şekli seradinamik olup gelen rüzgârdan yararlanarak mesafenin uzamasını sağlar. Erkekler için disk 2 kg ağırlığında, 22 cm çapında ve 44.5 mm kalınlığındadır. Bayanlar içinse 1 kg ağırlığında, 18 cm çapında ve 37 mm kalınlığındadır. Diskin yüzeyleri, kenardan başlayarak merkezin 25 mm uzaklığına kadar incelir. Disk atıcıları, gülle ve çekiç atıcıları gibi yarışmalarda çivisiz ayakkabı kullanırlar.

Çemberin gerisinde ters olarak sabit duran atlet diski, ortası tam merkeze gelecek şekilde ve kenarını son parmak boğumlarının yukarısına dayandırmak suretiyle tutar. Atış hareketi, bir veya birden fazla yumuşak dönüşlerle ve ayaklar birbirine yakın olarak yapılır. Bu sırada kollar geniş bir kavis çizer. Disk elden çıkarken koldan daha ilerde, 35-40 derecelik uçuş açısına sahip olmalı ve rüzgâr durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Atış başladıktan, sonra vücudun herhangi bir yeri çembere veya dışına değerse atış geçersiz olur. Diskin elden çıkmasından sonra, atlet hareketinin devamı olarak arkaya doğru dönmeli ve dengesini sağlamalıdır. Atletlerin oyun alanını, daire yarıçap çizgisinin arkasından ve ayakta terk etmeleri gerekmektedir. Atılan disk sektör çizgilerinin içine düşmelidir. Bu kuralların dışında yarışmacı diski istediği gibi tutmakta ve dilediği tekniği kullanarak atmakta serbesttir.

Disk atma yarışlarında, yarışmacı sayısı sekizden azsa her yarışmacının 6 atış hakkı, çoksa üç atış hakkı vardır. En iyi sekiz yarışmacı, üçer atıştan sonra üçer atış daha yaparlar. Altı atışta en iyi dereceyi yapan birinci olur. Beraberlik durumunda en iyi ikinci atışlara bakılır.

Advertisement

Disk atmada, ikisi diskin atıldığı daireyi, diğer üçü de diskin düşeceği sektör alanlarını gözleyen beş hakem görevlidir. Ölçüm, daireyi çevreleyen halkanın iç kısmından diskin en yakın izine kadar olan doğru boyunca cm cinsinden yapılır.


Leave A Reply