Disprozyum Nedir? Disprozyum Elementinin Özellikleri

0
Advertisement

Disprozyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Disprozyum elementi ile ilgili bilgi.

Disprozyum

Disprozyum

Periyodik cetvelin lantanitler dizisinde yer alan kimyasal bir elementtir. Heksagonal kristal yapısında gümüşü beyaz renginde bir nadir toprak elementidir. 1886’da Leceq de Boisbaudran tarafından (1838-1912) bulundu.

Sembolü: Dy
Atom Numarası: 66
Atom Ağırlığı: 162,5
Elemet serisi: Lantanit

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşi beyaz

Özellikleri

Doğal Disprozyumun 7 izotopunun karışımından oluşmuştur. Dy-156, Dy-158, Dy-160, Dy-161, Dy-162, Dy-163, Dy-164. Kütle numarası 149-155, 157, 159, 165-167 olan yapay radyoaktif izotopları elde edildi.

Advertisement

Disprozyumum yüzeyi nemli havada donuklaşır. Kimyasal açıdan lantana benzer. Başlıca yükseltgenme basamağı +3 dür. Yeşilimsi sarı renkli tuzlar oluşturur. Bunun yanında +2 ve fluorla +4 yükseltgenme basamağında bileşikler elde edilmiştir. Yerkabuğunda bulunma oranı milyonda 4,5-7,5 dolayındadır. Gadolinit, ksenotim, sarmarskit ve öteki nadir toprak minerallerinde grubun öteki elementleriyle birlikte bulunur.

Bileşikleri:

Disprosiyum (III) oksit: Dy2O3
Dyopsia Kimi çekirdek reaktörlerinde denetim çubuklarında kullanılır.
Disprosiyum (III) hidroksit Dy(OH)3
Disprosiyum (III) Klorür DyCl3
Disprosiyum (III) sülfat Dy2 (SO4)3
Disprosiyum (III) nitrat Dy (NO3)3

Disprozyumun Elde Edilmesi:

Saf Disprozyum DyF3 ün kalsiyum metaliyle indirgenmesiyle elde edilir. 2DyF3 + 3Ca → 2Dy + 3CaF2


Leave A Reply