Divan Edebiyatında Musammat

0

Divan edebiyatı nazım türlerinden Musammat nedir? Musammat özellikleri, örnekleri, açıklaması ve hakkında bilgi.

Divan Edebiyatında Musammat

MUSAMMAT :

Musammat, bir tür değil, bir nazım şeklidir. Fakat nazmın kafiyeleneşi bakımından ayrıca bir önemi vardır.

Gazel ve kaside gibi nazımların mısraları, ölçü gereğince ikişer bölüme ayrılır. Böylece her beyitte dört bölüm bulunur. Bazı şairler, beytin birinci mısrasındaki iki bölümle ikinci mısrasının birinci bölümünü, yani beytin dört bölümünün ilk üçünü birbirleriyle kafiyeli düzenlerler. Bu nedenle musammatlarda iki türlü kafiye bulunur. Bunlardan birisi bölümlerin kendi aralarındaki özel kafiye, öteki de gazel veya kasidenin kendi kafiyesi. Şimdi bir musammat örneği görelim :

Her ten biter bir derd ile/geh germ ile geh serd ile
Uğraşmağa her ferd ile/değmez bu dünyâ-yi â h e s

Dil-hasta oldum bir zaman/tedric ile bitti tüvan
Uçtu nihayet mürg-i can/çünkü harâb oldu kafes

Müstef’ilün müstef’ilün/şıüstef’ilün müstef’ilün


Leave A Reply