Divan Şairi Necati Kimdir? Necati Hakkında Bilgi

0

II. Bayezit döneminde yaşamış olan divan şairi Necati kimdir? Necati hakkında bilgi.

Necati : Divan Şairi

Necati ünlü bir divan şairimizdir. Doğum yılı bilinmemekle birlikte 1508 yılında vefat ettiği bilinmektedir.

Zamanında İsa, Nuh adları ile de anılırdı. Edirne’de doğduğu sanılmaktadır. Hayatının önceleri için fazla bir şey bilinmiyorsa da Kastamonu’da tanındığı sonra İstanbul’a gelerek yerleştiği anlaşılıyor. Ata Tarihi‘ne göre Enderun‘da yetişmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in memluklarındandı. II. Bayezit zamanında sarayda öğrenim de gördüğü bilinmektedir.

Necati II. Bayezit zamanında şehzadelerin hocalıklarını yapmış, devrindeki şairlerin reisi olarak tanınmıştı. «Münazarai Gül-ü Husrev», «Gül ve Saba», «Mihrümah» adlı manzumeleri vardır. Necati’nin zamanına kadar Dİvan şiiri İran şiirinin etkisinde idi. Necati halkın dil ve kültürüne önem vererek yeni bir Divan şiiri oluşumunu sağlamıştır.

Divanı basılı değildir. Şiirlerinin arasında ince fikirler, hayaller ifade edenleri, atasözü sayılabilecek derecede özlü ve derin anlamlar taşıyan bazı mısralar bulunur.

Divan şiirinin gelişme döneminin Ayhmet Paşa’dan sonra en önemli ismidir. O zaman kadar Divan şiirini fazlasıyla etkileyen İran şiirinden uzaklaşarak,halkın diline ve kültürüne önem vermiş,yerli bir Divan şiiri oluşumuna öncülük etmiştir.


Leave A Reply