Divriği Nerededir?

0

Divriği neresidir? Divriği ilçesi coğrafi konumu, bitki örtüsü, ekonomisi, tarihçesi, tarihi eserleri, yer altı zenginlikler, yer şekilleri ile ilgili bilgi.

Divriği ilçesiDİVRİĞİ, Sivas İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir.  4 bucağı (Danişment, Gedikbaşı, Mursal, Sincan), 107 köyü vardır. İlin güneydoğusunda; kuzeyden İmranlı, Zara, batıdan Kangal, doğudan Erzincan’ın Kemaliye, İliç, güneyden Malatya’nın Arapkir ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

Sivas’ın Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde kalan ilçe toprakları; kuzey (Doğu Anadolu Dağları) ve güneyden (Doğu Toroslar) dağlar ve bu dağlar arasında doğu-batı doğrultusunda uzanan düzlük alanlarla kaplıdır. Kuzeyde Çengelli Dağı (2.596 m), güneyde Yama Dağı (2.631 m) 2.500 m’yi aşan yükseltilerdir. Dağlık alanları parçalayan çeşitli ırmaklar arasında en önemlisi, Çaltı Suyu’dur (143 km). Yılanlı Dağı’ndan doğan ırmak, doğu doğrultusunda ilçeyi aşarak Erzincan’a geçer. Bitki örtüsü, zayıftır. Dağların eteklerinde, geven, sıçankuyruğu, kekik, ardıç, yavşan, meşe ağaçlarından oluşan orman kalıntıları görülür. İklim karasaldır; yazlar sıcak ve kurak, kışlar sert ve soğuk geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 7°C, yağış tutarı 490 mm’dir. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, patates, soğan, elma, armut, zerdali), hayvancılık (koyun, kılkeçisi) ve madencilik (demir filizi yatakları) etkinliklerine dayanır. Tarım, Devriği Ovası’nda yoğunlaşmıştır. İlçe merkezinin 20 km batısındaki yataklar, üç geniş damar içerir. 750 km uzunluğunda, 100 m genişliğindeki en büyük damarda 3 milyon ton demir filizi varlığı saptanmıştır. Demir filizi, Karabük ve İskenderun demir-çelik fabrikalarına gönderilip işlenir.

Çaltı Suyu’nun bir kolu kıyısında, deniz düzeyinden 1.250 m yükseltide, Sivas-Erzincan Demiryolu, Sivas-Elazığ -Erzincan Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezi 169 km uzaklıktadır.

Tarihsel Eserler: İlçenin kuruluşu daha öncelere dayanmakla birlikte, günümüze ulaşan eserler Türk dönemine aittir. İlçede Mengüçekoğulları dönemine ait Divriği Kalesi, Kale Camisi, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Sitte Melik Kümbetli, Kamerittin Kümbeti günümüze ulaşan Türk dönemi eserleridir.

Advertisement


Leave A Reply