Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri, Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Diyanet İşleri Başkanlığı hangi amaçla kurulmuştur, görevleri nelerdir? Diyanete bağlı din görevlileri ve görevleri hakkında bilgi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Diyanet işleri Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı olarak ülkemizde din hizmetlerini yürüten kurumdur.

Kuruluşu

3 Mart 1924 tarihinde Atatürk’ün desteğiyle Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

diyanet işleri başkanlığı

Anayasal kuruluşlardan biri olan Diyanet İşleri Başkanlığının Anayasa’mızın 136. maddesinde kuruluş amaçları şöyle belirlenmiştir: “Genel idare içinde : yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı; laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir.”

Özel kanunda Diyanet işleri Başkanlığının görevleri ise şu şekilde belirtilmiştir: “İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmektir.”

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içinde, il ve ilçe müftülükleri, Yurt dışında ise din hizmetleri müşavirlikleri ve ataşelikler şeklinde teşkilatlanmıştır.

Din Görevlileri

Diyanet işleri Başkanı: Başkanlığın en üst düzey amiridir. Başkanlığa ait hizmetleri İslam dininin esaslarına ve mevzuata uygun yürütülmesini sağlar. Emri altındaki tüm alt kurumlardan sorumludur.

Müftü: il ve ilçelerde başkanlığa bağlı olarak din hizmetlerini yürüten kurumun başındaki din görevlisidir. Diyanet İşleri Başkanı’na karşı sorumludur. Müftü, cami, Kur’an kursu, yaz Kur’an kursları, sosyal etkinlikler ve din görevlilerinin her türlü sorumluluğunu üstlenir.

Vaizler: Özellikle cuma günlerinde, Ramazan ayında, önemli gün ve gecelerde vaaz vermek; dini konferans, seminer, panel ve sempozyum gibi etkinliklerde görev yapan din görevlisidir.

İmam ve Görevleri: Cami hizmetlerinden sorumlu din görevlisidir.

Görevleri

***Cemaatle kılınan tüm namazları kıldırmak
***Cuma ve bayram hutbelerini okumak
****Halkı dinî konularda aydınlatmak, yaz Kur’an kurslarında görev yapmak
***Gerektiği zamanlarda Kur’an-ı Kerim, mukabele okumak; dinî programlara katılmak, cami eşyasının bakımı ve korunmasını sağlamak
***Gerektiğinde cenaze işlerini yürütmek vb.

Müezzinin Görevleri:

***Camiyi zamanında ibadete açmak ve kapatmak
****Namaz vakitlerinde ezan okumak ve farz namazları öncesi kamet getirmek
***Namazın tesbihatını yönetmek
****İmamın olmadığı zamanlarda yerine görev yapmak
***Cami ve çevresinin temizlik ve bakımını yapmak
***İmamların yapmakla yükümlü olduğu konularda görev almak vb. görevlerdir.


Yorum yapılmamış

  1. necmettinyigit on

    Ben bu diyanete bişi anlamadim annem sekiz sene hacca yazilmiş bir tullu ismi cikmiyor bide diyorlardi sekiz seneyi tamamliyan direk gidiyor demişti bu nasil bir diyanet

Leave A Reply