Diyarbakır Tarihi

0

Diyarbakır şehrinin tarihi. Ülkemizdeki önemli şehirlerden birisi olan Diyarbakır’ın tarihi ile ilgili kısaca bilgi veren yazımız.


Diyarbakır’ın tarihi Hititler zamanına kadar uzanır. Şehrin eski adı «Amit», Hitit-‘ ler’in «Amat» adlı bir soyundan gelmedir. Bugün de Eleşkirt’in Amat adında bîr köyü vardır. Şehri çepeçevre kuşatan sûrların tarihi de binlerce yıl öncesine kadar uzarrır. Bu sûrlarda Hitit eserlerine raslan-mıştır.

Advertisement

Şehre «Amit», bu bölgeye de «Diyarbe-kir» denilmiştir. Bu ad yakın zamanlara kadar kullanılmıştır. Atatürk il topraklarında zengin bakır madeni olması bakımından, buraya, «Bakır ülkesi» anlamına, «Diyarbakır» adını vermiş, bu ad halk arasında tutunmuştur.

Eskiden zaman zaman Iranlılar’ın istilâlarına uğrıyan Diyarbakır 640 yılında İslâmlar tarafından fet-hedildiyse de sonradan gene Bizanslılar’a geçti.

Şehrin Türkler’in eline geçmesi 1070 yılındadır. Bu tarihte Selçuklu Türkleri şehri kesin olarak ele geçirdiler. Akkoyunlular ve Karakoyunlular zaman zaman Diyarbakır’da hüküm sürdü. Diyarbakır’ı daha sonra Timur ve Şah İsmail zaptettilerse de 1515’te Yavuz Sultan Selim tarafından tekrar ele geçirildi, Türk topraklarına katıldı.

Advertisement


Leave A Reply