DNA ve RNA Arasındaki Başlıca Farklar

0
Advertisement

DNA ve RNA Arasındaki başlıca farklar ve yönetici moleküller hakkında kısa bilgi veren yazımız.

Nükleik asitler olarak da isimlendirilen yönetici moleküller, ilk olarak hücre çekirdeğinde bulunmuştur. Nükleik asitler, hücre çekirdeklerinde, çekirdeği olmayan hücrelerde ise, sitoplazmanın belli bir bölgesinde toplanmış olarak yer almaktadırlar.

Bütün organik moleküller gibi, nükleik asitler de daha küçük alt birimlerden oluşmaktadırlar. Nükleik asitlerin yapısal birimlerine Nükleotit adı verilir.

Yönetici Moleküller

DNA VE RNA ARASINDAKİ BAŞLICA FARKLAR

DNA

Advertisement

1- Adenin, Timin, Sitozin, Guanin kapsar.

2- Deoksiriboz şekeri kapsar.

3- Çekirdekte, Mitokondride, Kloroplast ve Sentrozomda bulunur.

4- Çift sarmal nükleotit dizisinden oluşur.

5- Kendini eşler. Hücrede kalıtımdan sorumludur. Protein sentezi ile ilgili genetik bilgiyi taşır.

6- DNA molekülü tek çeşittir.

Advertisement

RNA

1- Adenin, Urasil, Guanin, Sitozin kapsar.

2- Riboz şekeri kapsar.

3- Çekirdek, Sitoplazma ve Ribozomlarda bulunur.

4- Tekli nükleotit diziden oluşur.

5- DNA’daki bilgiye göre başlayan protein sentezinin sürmesinden sorumludur. Kendini eşlemez. DNA tarafından sentezlenir.

6- Hücredeki görevlerine göre üç çeşittir. (mRNA, rRNA, tRNA)


Leave A Reply