Doğal Kaynakları Koruma İle İlgili Yazı

0

Doğal kaynaklarımız nelerdir ve onları korumak neden önemlidir? Doğal kaynakları nasıl koruruz, önemi ile ilgili yazı.

Doğal Kaynakları Koruma

Advertisement

DOĞAL KAYNAKLARI KORUMA

Doğal kaynakları koruma; hayvanlar, bitkiler ve fosil yakıtlarının korunması ve dikkatli bir biçimde kullanılmasıdır. Ek olarak; tarihsel hazinelerin bakımı da bu kapsam dahilindedir.

Doğal kaynak koruyucuları insanların gereksinimleri ile çevrenin korunması arasında bir denge oluşturmaya gayret ederler. Bugün dünyada 5 milyardan fazla insan yaşamaktadır ve üzerinde yaşayacakları bir toprağa, yiyeceğe ve yakıta ihtiyaçları vardır. Dikkat edilmeyecek olursa; yerleşim alanları tahrip edilebilir, kaynaklar tüketilir ve Dünya zarar görebilir.

ÇARESİZ DEVİN KORUNMASI

Kambur balina gibi balina türlerinin büyük bir bölümü neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Çünkü; yağı, eti ve kemikleri için aşırı olarak avlanmaktadırlar. Uluslararası Balina Komisyonu 1985 yılında, sayıları hızla azalan balinaların avlanmalarını yasaklamıştır. Ancak; ülkelerin tamamı avlanmanın durdurulması konusunda aynı görüşte değildir.

GLOBAL BİLİNÇLENME

Yaşlı bir meşe ağacının yeni bir yol açılması için kesilecek olması gibi bazı meseleler yereldir. Ancak; geri dönüşüm, enerji tasarrufu ve hayvanlarının neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi gibi bir takım meseleler ise dünya genelini ilgilendirmektedir. 1992’de dünya liderleri Brezilya’da gerçekleşen Dünya Zirvesi’nde bir araya gelerek, gezegenin korunmasına yönelik acil bir uluslararası eylem planı ortaya koydular. Hareket planının bir projesi de “Doğaya Karşılık Borçlar” fikrinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Bu projede; insanların, yerleşim alanlarını tahrip eden eylemlerinin (ağaç kesmek ya da bataklıkta kurutmak gibi) durdurulmasına yönelik öngörülmektedir. Bu proje ile fakir bir ülkenin uluslararası borçları iptal edilecek ve doğal kaynakları korumaya yönelik alanlarda kullanılacaktır.

Advertisement

NESLİ TÜKENEN CANLILAR

Her gün 100 kadar ender rastlanan bitki ve hayvan türlerinin nesli tükenmektedir (bu sayı 65 milyon yıl önce nesli tükenen dinozorlardan çok daha fazladır.) Kaplan, gergedan, Asya kar leoparı, hatta bazı böcek türleri yok olan ormanlar nedeniyle tehdit altındadır. Son birkaç yüz dağ gorili Afrika ülkelerinden Ruanda, Uganda ve Zaire sınırlarında yaşamaktadır. Yaşamakta oldukları ormanlar çiftçiler ve kereste firmaları tarafından tahrip edilmekte ve aç köylüler tarafından öldürülmektedirler.

DOĞAL KAYNAKLAR

Vahşi yaşamı korumanın en iyi yollarından biri ulusal bir park tesis ederek, tam anlamıyla bir doğal ortam hazırlamaktır. Ayrıca; hayvanat bahçelerinde dev pandalar gibi, ender hayvanları besleyerek yardımcı olmaktadır.


Leave A Reply