Doğal Kaynakların Kullanımı

0
Advertisement

Doğal kaynaklar ve kullanım şekilleri nelerdir? Doğal kaynakların kullanım alanları hakkında bilgi.

Doğal Kaynakların Kullanımı

Geçmişten günümüze kadar insanlar, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynaklardan yararlanmışlardır. Bilinçsizce kullanılan her doğal kaynak çevreye zarar vermektedir.

1. Taşlar:

taslar

Geçmişten günümüze insanoğlu kayaçlardar değişik şekillerde yararlanmıştır. Paleolitik dönemde ilk insanlar kendilerini vahşi hayvanlardan korumak, beslenmek, avlanmak ve zaman zaman da kendi aralarındaki mücadelelerde kullanmak üzere bir takım basit taş aletler yapmaya başlamışlardır. Neolitik çağda ham madde olarak çakmak taşı ve obsidyenin ticareti yapılmış günümüzde de mermer, granit ve süs taşları (elmas, yakut, lüle taşı vb) gibi değişik alanlarda kullanımı devam etmektedir.

Advertisement

2. Metalik Madenler:

metalik-madenler

Geçmişten günümüze endüstrinin gelişmesine bağlı olarak maden kaynaklan işletilmiştir. Kalkolitik çağda insanlar madenleri işlemek için ısıdan yararlanmış bu adım günümüzdeki demir-çelik fabrikalarının temelini oluşturmuştur.

3. Topraklar:

toprak

Toprak gün geçtikçe önemi artan doğal kaynaklardandır. İnsanlar yaklaşık 10.000 yıl önce Dünya’nın belirli bölgelerinde özellikle de Orta Mezopotamya’da yeni yaşam biçimleri geliştirmeye başladılar. İlk olarak tarımsal ve hayvansal ürünleri, çevredeki hammaddeleri işleyerek günlük hayatı kolaylaştırmışlardır. Yiyecek için kili pişirerek çömleği, tarlayı sürmek için sabanı, pulluğu ve sonra da traktörü icat etmişlerdir. Sanayi çağında pulluğun ve traktörün icadı tarımda makineleşme dönemini başlatmıştır.

Advertisement

4. Ormanlar:

ormanlar

İlk insanlar ormanları avcılık, toplayıcılık, ısınmak, yemek pişirmek, kil fırınları için enerji üretmek, suda yüzen kütük ağaçlarla yolculuk yapmak ve madenleri eritmede kullanılmışlardır. Günümüzde de ısıtma, gemi yapımı, yemek pişirme, mobilya yapımı, kâğıt üretimi ve demir yolları gibi pek çok alanda kullanmaktadır.

5. Su ve rüzgar:

su-ruzgar

İnsanlar ortaçağa kadar sulardan; sulama, kullanma suyu ve taşımacılık şeklinde yararlanmıştır. Ortaçağda su ve rüzgâr değirmenleri enerji üretiminde kullanılmıştır. Günümüzde rüzgâr gücü, Dünya’da kullanımı en çok artan yenilebilir enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir.

6. Güneş

Güneş ışığından yararlanma, geçmişten günümüze kadar önemi hızla artan bir doğal kaynaktır. Yenilenebilir olması ve çevreyi kirletmemesi kullanımını artırmıştır.

7. Kömür

Ortaçağ başlarında evlerin ısıtılmasında kullanılan kömür yüksek fırının icadıyla demir-çelik fabrikalarının vazgeçilmez enerji kaynağı haline gelmiştir. Bugün çıkarılan kömürün büyük bir bölümü gemiler ile yük ve yolcu taşımacılığı, elektrik üretimi, sanayi ve ısınma gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

8. Petrol

Advertisement

petrol

Petrol eski çağlarda asfalt, harç ve ısıtma aracı olarak kullanılmıştır. İlk petrol kuyusu ABD’nin Pensilvanya Eyale-ti’nde 1857 yılında açılmıştır. I. Dünya savaşı sonrası Dünya’da petrol giderek önem kazanmış; motorlu araçların yaygınlaşması, petro-kimya endüstrisinin gelişmesi ve termik santrallerin artmasıyla petrol gereksinimi giderek artmıştır.

9. Turizm değerleri

İnsanların II. Dünya savaşından sonra sanayileşme sonucunda gelirlerinin artmasıyla eğlenmek, görmek, gezmek, dinlenmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan ekonomik, kültürel ve teknik çalışmaların tümüdür.

Doğal Kaynakların Kullanımında Etkili Olan Faktörler

1. İnsanların İhtiyaçları

İnsanların ihtiyaçları artmış sürekli değişiklik göstermiştir.

2. Doğal Kaynakların Potansiyeli

Doğal kaynakların verimliliği ve rezervi her yerde aynı değildir. (Örneğin; akarsuyun enerji potansiyeli Doğu Anadolu’da yüksek Marmara’da az)

3. Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler

Kullanılan yöntem ve teknolojiler ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. (Örneğin; İngiltere ileri teknolojiyi kullanırken Gürcistan, Pakistan gibi ülkelerde teknoloji kullanımı zayıftır.)

Advertisement


Leave A Reply