Doğru Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Doğru ne anlama gelir? Doğru kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. sıfat Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
2. Gerçek, yalan olmayan
“Doğru haber.”
3. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun
“Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur.” – A. Gündüz
4. isim Gerçek, hakikat
“Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz.” – N. Ataç
5. isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi
“İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir.”
6. zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde
“Doğru söylüyorsun Ali, doğru söylüyorsun ama kazın ayağı öyle değil.” – O. Kemal
7. zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca
“Doğru oraya gitmiş olsaydınız herhâlde uygun olurdu.” – S. F. Abasıyanık
8. zarf Yakın, yakınlarında
“Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu.” – F. R. Atay
9. edat Karşı yönünce
“Börekçi fırınının karşısındaki dört köşe taşlar döşeli, iki yanı ağaçlı yoldan çarşıya doğru yürüyordu.” – Y. Atılgan
10. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu
180 derecelik açı
İletken bir devre üzerinde yön değiştirmeyen sürekli elektrik akımı
1. Kusursuz, yanlışsız
“Bu mesele gün ışığına çıkmadıkça toplumun doğru dürüst bir düzen kurabileceğine inanmak zordur.” – B. R. Eyuboğlu
Birbirine bağlı olan ve biri arttığında öteki de artan iki büyüklük arasındaki bağıntı
Doğru üzerinde iki nokta ile sınırlanmış parça
Her türlü kötülükten uzak olan tutum, hak yolu
Gündüzün akşama yakın bir zamanında
“Birbirlerine veda ederek akşama doğru dağıldılar.” – A. Midhat
1. Bir bilimin kuruluşunda temel görevi görmekle birlikte belikten daha az olma ve tanımlanmayan ilkel gerçek, konut (II), koyut, postulat
2. matematik İspatsız kabul edilen önerme, postulat
Sabaha karşı
Başı ve sonu belli olan doğru
Başı ve sonu olmayan doğru
Başlangıç denilen bir noktadan çıkıp yalnız bir yönde sonsuza doğru uzayıp giden doğru
Yatık biçimde çizilen doğru
Üzerinde bir artı yön belirlenen doğru
1. isim, matematik Dönen silindirin yan yüzünü oluşturan dikdörtgenin bir kenarı
2. Dönen koninin yan yüzünü oluşturan dik üçgenin hipotenüsü
Yer eksenine dik olan doğru
Aynı düzlemde bulunmayan doğrular
Advertisement

Leave A Reply