Doğruluk Doğru Olmak İle İlgili Atasözleri – Deyimler Anlamları Açıklamaları

2
Advertisement

İçinde ve anlamında doğruluk, doğru olmak geçen atasözleri, deyimler ve anlamları. Doğruluk hakkında atasözleri deyimler ve açıklamaları.

Doğruluk İle İlgili Atasözleri - Deyimler

Doğruluk İle İlgili Atasözleri – Deyimler

ATASÖZLERİ

 • ***baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar
  yaradılıştan iyi ve doğru olan kimse, ne denli elverişsiz ortam içinde bulunursa bulunsun niteliğini yitirmez.
 • ***doğru bilinmeyince eğri bilinmez
  doğru ile yanlışı, iyiyle kötüyü birbirinden ayırmak için her ikisini de bilmek, tanımak gerekir.
 • ***doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
  doğru olmakla birlikte başkalarının işine gelmeyen sözleri söyleyenlerin sevilmediğini anlatan bir söz.
 • ***doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek
  doğru sözlü olan kişi sevilmeyen, istenmeyen kişi olacağı için bulunduğu yerden ayrılmaya hazır olmalıdır.
 • ***doğru söyleyenin tepesi delik olur
  sözüm bir kimseye dokunur mu diye düşünmeyerek doğruyu söyleyen kişi çok düşman kazanır.
 • ***doğru söz acıdır
  eksikleri, yanlışları, yolsuzlukları bütün çıplaklığıyla ortaya koyan ve eleştiren söz, bu işi yapanlara acı gelir.
 • ***doğru söz yemin istemez
  sözün doğruluğunda kuşku yoksa yemine gerek yoktur.
 • ***doğruluk minarede kalmış onun da içi eğri
  doğru görünen nice kişiler vardır ki içyüzlerini bilenlerden nasıl düzenbaz oldukları öğrenilir.
 • ***doğrunun yardımcısı Allah’tır
  işlerinde doğruluktan ayrılmayan kişiye Tanrı her zaman yardım eder.
 • ***eğri oturup doğru konuşalım
  birisine karşı tutumumuz ne olursa olsun doğruyu söylemeliyiz.
 • ***eğriye eğri doğruya doğru
  gerçek neyse aynen belirtilmelidir.
 • ***herkes kaşık yapar ama sapını ortaya (doğru) getiremez
  herkes bir iş yapar ancak istenildiği kadar güzel ve kusursuz olmaz.
 • ***minare de doğru, ama içi eğri
  doğru görünen nice kişiler vardır ki içyüzlerini bilenlerden nasıl düzenbaz oldukları öğrenilir.
 • ***tutulmayan uğru, beyden doğru
  suçu ispatlanamayan, yakayı ele vermeyen hırsız, böyle bir suç işlemesi düşünülmeyen kimselerle dürüstlük yarışı içinde olabilir.

DEYİMLER

 • ***belini doğrultmak
  yeniden durumunu düzeltmek: Belini biraz doğrultmuş, borçlarını ödemiş, daha rahat bir yaşam düzeyine erişmişti. -M. Mungan.
 • ***burnunun dikine (doğrusuna) gitmek
  öğüt dinlemeyerek kendi bildiği gibi davranmak: Soruların yanıtlarını buldum mu ne gezer ama nedense aptal kafam burnunun dikine gitmeyi sürdürdü. -A. Ümit.
 • ***doğru bildiği yoldan ayrılmamak (şaşmamak)
  her ne olursa olsun inandığı ilkelere bağlı kalmak: Bunları asla yapmayacağımı biliyorsun, su testisi su yolunda kırılır; ben doğru bildiğim yoldan ayrılmayacağım -H. Topuz.
 • ***doğru bulmak
  uygun görmek, onamak: Onun yaptıklarını doğru buluyor musunuz?
 • ***doğru çıkmak
  gerçek olduğu anlaşılmak: Bu bari doğru çıksaydı, yazarlığıma geçmişte bir ipucu bulacaktım. -A. Ağaoğlu.
 • ***doğru doğru dosdoğru
  en doğrusu şudur ki anlamında kullanılan bir söz: doğru doğru dosdoğru, bu işi yapan odur.
 • ***doğru durmak
  1) dik durmak; 2) uslu durmak.
 • ***doğru oturmak
  uslu oturmak.
 • ***dumanı doğru çıksın
  iyi ve güzel olmasa bile yönteme uygun olsun anlamında kullanılan bir söz.
 • ***dünyalığı doğrultmak
  yaşamı süresince yetecek parayı kazanmak.
 • ***eğri gemi doğru sefer
  kullanılan araç yetersiz ancak yapılan iş isteğe uygun anlamında kullanılan bir söz.
 • ***eğrisi doğrusuna gelmek
  olmayacak gibi görünen bir iş, bir girişim, rastlantı sonucu olumlu bitmek.
 • ***eline eteğine doğru
  her türlü kötülükten uzak olan, dürüst.
 • ***geçimini doğrultmak
  geçinmek için yeteri kadar para kazanmak: Biri elbise askısı yapıyor, diğeri de yapılanları satıyor, böylece geçimlerini doğrultuyorlardı. -S. Ayverdi.
 • ***iyi iş (doğrusu)
  tkz. beğenilmeyen bir olay, bir durum karşısında şaşkınlığı anlatan bir söz.
 • ***sermayeyi doğrultmak
  ticaret için ortaya konan anaparayı batırmadan işletmek ve para kazanmak:Köyden kopup, yabancı işçi olup, beş altı yılda sermayeyi doğrultup, yurtta özel teşebbüsçü bir yarım yamalak kapitalist olma özlemi görülüyor çoğunda. -H. Taner.


2 yorum

Leave A Reply