Doğruluk İle İlgili Hadisler

0

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen Doğruluk ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Doğruluk hakkında hadisler.

Doğruluk iyiliğe iletir, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye sonunda Allah katında doğru olarak yazılır. Yalan insanı günahkârlığa sürükler, günahkârlık da cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak yazılır.
Şüpheli şeylerden uzaklaş ve seni şüpheye düşürmeyen, kesin şeylere yönel. Hiç şüphesiz, doğru söz güven ve kesinlik; yalan ise şüphedir.
Hırakl, Peygamber’i kasdederek — «O size neler emrediyor?» diye sordu. (Ebu Sufyan der ki:) Ona şöyle cevap verdim :

Advertisement

— O bize, sırf Allah’a kulluk arzedin, hiç bir şeyi O’na ortak koşmayın ve atalarınızın söylediklerini bırakın, diyor; bize namaz kılmayı, doğruluğu, haramdan sakınmayı ve yakınları gözetmeyi emrediyor.

Alıcı ve satıcı birbirlerinin yanından ayrılıncaya kadar satış sözleşmesini bozabilirler. Eğer doğru konuşup (her şeyi) açıkça ortaya koyarlarsa alışverişlerinden bereket bulurlar. Buna karşılık eğer gerçekleri saklayıp yalan söylerlerse alış verişlerinin bereketi giderilir.

Leave A Reply