Doğrusal Su Dalgalarının Düz Engelden Yansıması

0
Advertisement

Su dalgalarında yansıma konusu, doğrusal su dalgalarının düz engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi.

Doğrusal Su Dalgalarının Düz Engelden Yansıması

Bir dalga leğeninde düz bir cetvelle oluşturulan doğrusal atmanın önüne düz ve atmaya paralel bir engel koyalım. Atma bu engele çarptığında geldiği doğrultuda geri döner. (Şekil:2-9 a ve b)

su-dalgalari-2-9

Şimdi yansıtıcı engelin konumunu değiştirelim ve atma engele paralel olmasın. Şekil:2-10 a,b,c de gelen atmanın gelişi, yansıma anı ve yansımış durumu gösterilmiştir.

Advertisement

Şekil :2-10 b de görülen i ve r açıları, gelme ve yansıma açılarıdır.

su-dalgalari-2-10

Engele gelen atmanın K ucu engele önce ulaştığından önce bu uç yansımaya başlar. Sonra atmanın diğer kısımları yansır. En son engele ulaşan kısım L ucu olduğundan en son yansıyan kısım da L ucu olur. Yansıma sırasında atmanın bir kısmı engele yaklaşırken diğer kısmı engelden uzaklaşmaktadır. (Şekil: 2-10. b)

su-dalgalari-2-11
Şekil: 2-10 b yi inceleyecek olursak gelen atmanın engelle yaptığı i açısının yansıyan atmanın engelle yaptığı r açısına eşit olduğu görülür. (Şekil: 2-11) Bu i ve r açılarının atmanın engelle yaptığı i ve r açıları olduğunu hatırlayınız. Öyleyse bir su atmasının yansıması incelenirken ya atmanın engelle yaptığı açı, ya da atmanın ilerleme doğrultusunun yüzeyin normaliyle yaptığı açı kullanılır. Burada dalganın ilerleme yönünü ışığın geliş yönüne, düz engeli de düzlem aynaya benzetebiliriz. Dolayısıyla su dalgalarının düz engelde yansımasının ışığın yansıma kanunlarına uyduğunu görürüz.

Advertisement

Leave A Reply