Doğu Karadeniz Dağları Özellikleri

0

Ülkemizin başlıca sıradağlarından olan Doğu Karadeniz Dağları ile ilgili bilgiler ve Doğu Karadeniz Dağları özellikleri hakkında bilgiler.

Yurdumuzun başlıca sıra dağlarındandır.

Advertisement

Birbirinin yanı sıra iki dizi halinde uzanırlar. Bu iki sıra Çoruh – Kelkit oluğu ile ayrılır. Kıyıdaki birinci sıra doğuda çok yüksektir. Rize Dağları üzerindeki Kaçkar Dağı 3.337 m. ye yükselir. Batıya doğru Soğanlı, Trabzon, Zigana, Gümüşhane ve Giresun Dağları adını alarak gittikçe alçalırlar. Bununla beraber, bunların da sırtları 2.000 metrenin üstündedir. İç sıralara Kelkit – Çoruh Dağları da denilir. Bunlar da doğuda daha yüksektir, batıya doğru alçalırlar.

Doğu Karadeniz Dağları’nda eski buzulların izlerine, bunlar arasında çok sayıda buzul göllerine rastlanır.

Bu dağlardaki her mevsimi yağışlı iklim ormanların gelişmesine elverişlidir. Bunun için, kıyı dağlarının denize bakan yamaçlarında gür ormanlar vardır. 1.000- 1.200 m. ye kadar meşe, gürgen, kestane, çınar gibi kışın yapraklarını döken ağaçlar, daha yukarıda ise iğne yapraklı ağaçlar büyük yer tutar. 2.000 m. nin üstünde ormanların yanında çalılıklar, otluklar yer alır.

Doğu Karadeniz Dağları'nın bulunduğu bölge

Doğu Karadeniz Dağları’nın bulunduğu bölge

Doğu Karadeniz Dağları üzerinde geçitler az ve yüksektir. Bunların başlıcaları İran Transit Yolu’nun geçtiği Kop Dağları üzerindeki Kop Geçidi (2.390 m.), aynı yolun Zigana üzerinden aşarken geçtiği Zigana Geçidi (2.035 m.), Bayburt-Of yolu üzerindeki Soğanlı Geçidi (2.675 m.}, Şebinkarahisar – Giresun yolu üzerindeki Eğrilpel’dir (2.075 m.).

Advertisement


Leave A Reply