Doğu ve İç Anadolu Dağları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkemizin doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kalan dağları ile ilgili olarak genel bilgilerin ve dağların isimlerinin verildiği yazımız.

Ağrı Dağı

Ağrı Dağı

DOĞU ANADOLU DAĞLARI

Yurudumuzun kuzey ve güney kıyıları boyunca uzanan dağların birbirine yaklaştığı kesimde bulunan Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en yüksek bölgesidir. Burada yüzey şekilleri çok çeşitlidir. Yüksek yaylalar, batı-doğu doğrultusunda uzanan sıradağlar, bunlar arasına girmiş çukur ovalar bulunduğu gibi tek başına yükselen volkanik dağlar da göze çarpar. Yurdumuzun en yüksek volkanik dağları bu bölgededir: Ağrı (5.165 m.), Süphan (4.434 m.).

İÇ ANADOLU DAĞLARI

Yurdumuzun ortasını kaplayan İç Anadolu’nun uç bölgelerden daha az dağlık bir görünüşü vardır. Buna rağmen, bölgenin ortalama yüksekliği gene de az değildir. Çok yerde yükseltisi 1.000 metreyi aşan düzlükler uzanır (Konya Ovası gibi).

Bölgenin doğu kesiminde Doğu Anadolu Dağları’nın batıya doğru uzantıları bulunur: Köse Dağı (2.801 m.), Yıldız Dağı (2.537 m.) gibi.

Advertisement

İç Anadolu’nun asıl göze çarpan yükseltileri bölgenin güneydoğu ucunda bulunan Erciyes Dağı (3.916 m.), Hasan Dağı (3.253 m.), Melendiz (2.953 m.), Karacadağ (1.960 m.), Karadağ (2.271 m.) gibi sönmüş volkan dizileridir.

İÇBATI ANADOLU EŞİĞİ

İç Anadolu düzlüklerinin batısında İçbatı Anadolu Eşiği adı verilen geniş sırt yükselir. Bu eşik üzerinde Bursa’nın güneyindeki Uludağ (2.543 m.) ile Afyonkarahisar arasında aralıklı dizilmiş dağlar görülür. İki dizi üzerinde sıralanan bu dağların en yükseği Murat Dağı’dır (2.312 m.). İçbatı Anadolu’nun daha başka önemli dağları şunlardır: Emir Dağı (2.295 m.), Türkmen Dağı (1.829 m.), Eğrigöz Dağı (2.181 m.).


Leave A Reply