Doğum Öncesi Dönem Fiziksel Gelişim

0
Advertisement

Fiziksel ve psikomotor gelişiminin doğum öncesi dönemdeki evreleri. Doğum öncesi dönem gelişimi konu anlatımı.

Doğum Öncesi Dönem Fiziksel Gelişim

Döllenmeden doğuma kadar bebeğin anne rahminde geçirdiği 280 gün ya da dokuz ay on gün doğum öncesi dönem olarak kabul edilir. Gelişimi sağlayan çevresel, kalıtımsal ve zamansal etmenler, döllenme anından başlayarak işe koyulurlar. Babadan gelen sperm hücresinin annedeki yumurta hücresini döllemesiyle yaşamın ve gelişimin başladığı kabul edilir. “Zigot” ya da “dölüt” adı verilen döllenmiş yumurta hücresi, toplam genetik yapısının yarısını anneden, diğer yarısını da babadan alır. Böylece doğacak olan çocuğun taşıyacağı kalıtsal yapı, bir başka deyişle anne ve babasından alacağı özellikler döllenme anında belirlenmiş olur. Doğum öncesi dönemde döllenmeden ikinci haftanın sonuna kadar geçen süreye ovum (zigot) dönemi denir. Üçüncü haftanın başından sekizinci haftanın sonuna kadar süren döneme ise embriyo dönemi denir. Doğum öncesi gelişimde ikinci ayın bitiminden doğuma kadar olan döneme ise fetüs dönemi denir. Doğum öncesi dönem bütün yaşam göz önüne alındığında fiziksel gelişimin en hızlı olduğu dönem olarak görülmektedir.


Leave A Reply