Doksanüç Harbi Nedir?

0
Advertisement

Doksanüç Harbi 1877 1878 Osmanlı-Rus savaşı nedenleri, savaşılan cepheler ve sonuçları. Doksanüç Harbi ile ilgili bilgi.

Doksanüç Harbi Nedir?

Doksanüç harbi resmiDoksanüç Harbi; 1877 1878 Osmanlı-Rus Savaşıdır (Hicri/Rumi tarihte 1293’te olduğu için halkça böyle anılmıştır). Savaş öncesinde Rusya, uzun süredir Balkanlar’da Osmanlı egemenliğine son vermek ve Slavları kollamak amacıyla yoğun bir Panislavizm (Slav Birliği) propagandası sürdürüyordu. Bu amaçla 1876’da Balkanlar’da bir dizi ayaklanma çıkarttı. Rusya, Osmanlı Devleti’ne karşı savaş açmak için öteki Avrupa devletlerinin desteğini sağlamaya çalıştı. Bunu gerçekleştirmek için 31 Mart 1877’de Londra’da, İstanbul Konferansı’na katılmış olan devletlerin imzaladığı bir protokol düzenletmeyi başardı. Protokol ile Osmanlı Devleti’nin Hıristiyan halk için vaad ettiği ıslahatı yerine getirmesi ve Avrupa barışının korunması düşünülmüştü. Vükelâ Meclisi, Londra Protokolü hükümlerini kabul etmedi ve bu karar Osmanlı Mebusan ve Ayan meclislerinde de onaylanmadı (12 Nisan 1877). Rusya bu karar üzerine 23 Nisan 1877’de Osmanlı Devleti’ ne savaş açınca Doksanüç Harbi başlamış oldu. Savaş, Rumeli ve Anadolu cephelerinde gelişti.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı: Rumeli Cephesi
1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı: Anadolu Cephesi


Leave A Reply