Doku Nedir? Sözlük Anlamı

0

Doku ne anlama gelir? Doku kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Advertisement

Doku Nedir? Sözlük Anlamı

1. Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
2. Bir bütünün yapısı ve özelliği
Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji
Yara, darbe, iltihap, ur vb. sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
Vücuda herhangi bir işlevi yerine getirmesi için doku yerleştirme, implant
1. Doku naklinde hücre zarlarındaki proteinlerin uyumsuzluğu
2. Düşünce ayrılığı içinde olma
Hücre sayısı az, hücre arası maddesi çok ve genellikle diğer dokuları birbirine bağlayarak destek görevi yapan doku
Hücreleri ve çeşitli dokuları bir arada tutarak destek ve bağlama görevi yapan hücreler topluluğu
1. Tohumların içinde embriyoyu çevreleyen bölüm, besi dokusu
2. Yumurta akı maddesi
Sürgen doku
1. Vücutta destek görevi gören bağ, kıkırdak ve kemik dokularına verilen ortak ad
2. Kalın çeperli, güçlü hücrelerden oluşmuş, bitkiye diklik, sertlik ve sağlamlık kazandıran doku
Plazması ve taşıdığı yuvarlar bakımından bir doku gibi görünen kan
İstem dışı hareketleri yapan iç organlarda ve istemle hareket eden kaslarda bulunan hücreler topluluğu
Hücreleri şekilsiz bir ara madde içinde bulunan, organların asıl dokularının aralarını dolduran doku
Omurgalı hayvanlarda iskeleti oluşturan bir bağ dokusu türü
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
Bir çarpma veya zedelenme sonucu oluşan yaradaki ölü hücre kümesi
Selüloz çeperleri değişik kalınlıkta hücrelerden oluşan, dalların dik durmasını sağlayan doku
Gergin görünümlü esnek doku
Gözenekleri ve öz ışınları açıkça görünmeyen, yıl halkaları biçimde birbirinden ayrılamayan ağaçların dokusu
Beyni ve sinirleri oluşturan ve nöron denilen hücrelerle örülmüş bulunan doku
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
Yaprağın alt yüzünde bulunan seyrek hücreli, gözenekli ve az klorofilli özek doku
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
Vücutta yağ tabakalarını oluşturan doku
Besi doku
Korunu ve bu tabakanın değişimiyle oluşan tırnak, boynuz vb.ni yapan doku
Bitkilerde, havadaki karbondioksidi karbonhidrata çeviren, genellikle yapraklarda bulunan doku
Özümleme işini yapan yaprakların üst yüzündeki doku

Leave A Reply