Dört Büyük Melek ve Görevleri Nelerdir? Dört Büyük Meleğin Özellikleri

18
Advertisement

Dört büyük melek hangileridir? Azrail, İsrafil, Cebrail ve Mikail’in özellikleri, görevleri nelerdir, 4 büyük melek hakkında bilgi.

Dört Büyük Melek ve Görevleri Nelerdir?

Azrail

Dört büyük melekten ölüm meleğinin adıdır. Eceli gelenlerin canlarını almakla görevlidir. İnananların canlarını alırken eylemlerinin yüksekliğine göre sevimli; Tanrı’yı yadsıyan cehennemliklerin canını alırken suçlarının ağırlığına göre korkunç bir biçimde görünür. Melekler için, insanlarda olduğu gibi, zaman ve uzay kavramı bulunduğundan değişik yerlerdeki milyonlarca insan ya da hayvanın canlarını aynı anda alabildiğine inanılır.

Cebrail

Dört büyük melekten biridir. Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmış, tüm kitaplar ve vahiyler onun aracılığıyla indirilmiştir. İbranice “Tanrının kulu” anlamına gelen Cebrail, Kitab-ı Mukaddes’e göre Danyal, Zekeriya ve Meryem’e görünmüştür. Cibril, Cebre’il de denilen Cebrail, Hz. Muhammed’ Hira dağındaki mağarada tek başına düşünürken “Oku” diye seslendi ve Allah’tan ilk vahiy böylece inmiş oldu. Cebrail’in Kuran-ı Kerim’de geçen öteki adları, Cibril, Ruhu’l-Emin, Ruhu’l-Kuds, Rasul-i Kerim ve Ruh’dur. Dört büyük meleğin Allah’a en yakın olanı ve görev bakımından en önemlisine sahip bulunanı olduğundan Seyyidü’l Melaike (Meleklerin Efendisi) adı verilir. Cebrail, Allah’ın izniyle her biçime girebilir. Hz. Muhammed’e vahiy getirdiği zamanlarda Peygamber’e değişik biçimlerde göründü. Hz. Muhammed’e ikinci kez Miraç’tan dönerken Sidretü’l-Münteha’da göründü. Bunun dışında Hz. Muhammed’e genellikle insan biçiminde görünürdü. Hristiyan inancında Cebrail, kıyamet gününde bir boru öttürecek ve borunun sesini duyan tüm ölüler dirilecektir. İslam inancında ise aynı görevi İsrafil yerine getirecektir.

Mikail

Dört büyük melekten biridir. Kuran’da adı Bakara suresinin 98. ayetinde “Her kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cebrail’e, Mikail’e düşmanlık ederse bilinsin ki Allah da onun düşmanıdır.” biçiminde geçer. İslam geleneğinde Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından alınarak Mikail’e birçok görevler ve nitelikler yakıştırılmıştır. Örneğin Tanrı’nın buyruğu üzerine Hz. Adem’e ilk olarak Mikail ve Cebrail’in secde ettikleri anlatılır. Tevrat’ın Danyal Kitabı’nda Mikail, büyük hükümdar ve Beni İsrail’in efendisi deyimleri ile nitelenir. Enoş’un kitabında onun insanlığı iyi bölümünün koruyucusu olduğu bilinir. İran ve Yunan krallarına karşı Yahudileri koruduğu anlatılır. Halk söylencelerinde Mikail’in, insan ve hayvanlara Tanrı’nın verdiği yiyecek ve içecekleri dağıtmakla görevli melek olduğu anlatılır.

İsrâfil

Meleklerin peygamberleri olan dört büyük melekten birisidir. Kıyamet günü Sûr’a üflemekle görevli, şan ve şeref sahibi bir melektir. Zaten İsrâfil kelimesi “şan ve şeref” manâlarına gelmektedir.

Advertisement

Kur’an’da: “Sûra üfürülünce Allah’ın dilediğinden başka göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra Sûra bir kere daha üfürülür, onlar da hemen ayağa kalkarak bekleşirler” buyurulmaktadır. (Zümer: 68) İsrâfil aleyhisselam bu asli görevinin vakti gelinceye kadar Levh-i Mahfuz’da bulunan Allah’ın irâdelerini okuma ve bunları ilgili meleklere duyurmakla da görevlidir.

İsrâfil Aleyhisselam’a “Sûr Meleği” de denilir.


18 yorum

    • Siz sadece ödev içinmi okudunuz,eğer öyle ise o ödevin size bir faydasının olacağını sanmıyorum.

Leave A Reply